Lees verder
Eind februari opent NWO een call onder het PPS-programma Waarde uit Biomassa, met een totaalbudget van bijna € 2,8 miljoen.
Redactie / Den Haag

Waarde uit Biomassa is een crossdisciplinair en sectoroverschrijdend initiatief van NWO Domain Science en het NWO-gebied Sociale wetenschappen en menswetenschappen, samen met deelnemende topsectoren Chemie, Energie en Topinstituut voor Kennis en Innovatie Biobased Economy.

De transitie naar een niet-fossiele, duurzame economie vereist een coherente interdisciplinaire aanpak. NWO wil daarom de industrie in publiek-private consortia samenbrengen met onderzoekers in de domeinen exacte en natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Zo kan fundamenteel, precompetitief onderzoek op het gebied van omzetting van biomassa in combinatie met verantwoorde innovatie worden gestimuleerd.

In aanmerking komen bijvoorbeeld projecten op het gebied van de efficiënte en duurzame productie van chemische bouwstenen, materialen en energie uit biomassa. De focus ligt op technologie en wetenschap, maar een eis is dat de projecten ook de aanpak van Maatschappelijk Verantwoord Innoveren toepassen. Het gaat om projecten met een omvang van ongeveer € 500.000 tot € 900.000. Private partners dragen 30 procent van het projectbudget bij, waarvan minimaal de helft in cash.

Deadline voor indiening van voorstellen is 13 juni 2019. Op 28 maart organiseert NWO een matchmaking-bijeenkomst in Utrecht. Meer informatie over de call en aanmelding voor de matchmaking bijeenkomst is te vinden op de webite van de NWO en in de agenda.