Lees verder
Ondernemers in de sectoren Agri & Food, Life Sciences & Health, Maritiem en Integraal kust- en waterbeheer of Afvalbeheer (Circulaire Economie) en Watertechnologie kunnen van 8 tot en met 13 maart 2020 mee met een economische naar Indonesië.
Den Haag

Deze missie loopt deels parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Indonesië. De Koning en de Koningin nemen deel aan enkele programmaonderdelen.

De missie is in aanwezigheid van Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sluit aan. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, is de zakelijk missieleider.

Klimaat en duurzaamheid

Indonesië kent in haar economische ontwikkeling behoorlijke uitdagingen, onder meer op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Bijvoorbeeld voor het afval- en watermanagement. Er zijn volop commerciële kansen waar het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen op kunnen aansluiten met duurzame en innovatieve oplossingen, al dan niet in publiek-privaat verband.

De aanwezigheid van ministers biedt een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Voor alle sectoren worden matchmakingsessies en collectieve netwerkevenementen georganiseerd, waaronnder een Holland Trade Dinner, seminars, workshops en bedrijfsbezoeken.

Aanmelden voor deelname aan deze missie kan tot en met donderdag 19 december.