Lees verder
Bijna 250 bedrijven hebben een verklaring getekend waarin zij pleiten duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) wordt de verklaring vandaag (19 juni) overhandigd aan minister Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Redactie / Den Haag

“Ondanks de ongekende crisis die ons allemaal raakt, mogen we de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, armoede en ongelijkheid niet vergeten”, stelt Jan Peter Balkenende. “Bij de besteding van het geld uit de grote herstelfondsen die nu worden ingericht, kunnen de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties leidraad zijn. Ik ben blij verrast dat binnen een paar dagen zoveel Nederlandse bedrijven zich achter de verklaring hebben gesteld. En het aantal aanmeldingen loopt nog steeds door. Dat wijst op een enorm commitment voor duurzaam herstel en een betere samenleving.”

Het Nederlandse bedrijfsleven vraagt aan de Nederlandse regering de volgende drie zaken:

  1. Steun aan de Europese Commissie in haar voornemen de Green Deal op te nemen als kernelement van het EU-herstelplan.
  2. Inzet voor investeringen uit het Europese herstelplan die bijdragen aan het realiseren van de SDGs.
  3. Zorg dat het Nederlandse Klimaatakkoord overeind blijft staan en indien mogelijk zelfs versneld wordt uitgevoerd door aanvullende investeringen.

Samen optrekken

De verklaring is op initiatief van de Dutch Sustainable Growth Coalition opgesteld in samenwerking met VNO-NCW, Global Compact Nederland, MVO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken. DSGC is een door CEO’s geleide coalitie van 8 Nederlandse multinationals (AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever).

Het Nederlandse bedrijfsleven geeft aan zelf ook substantieel te willen bijdragen aan het duurzame herstel en samen met de Nederlandse en Europese overheid te investeren in een schone en inclusieve economie. In andere landen, zoals Engeland, Duitsland en Frankrijk, heeft het bedrijfsleven eerder een vergelijkbare verklaring uitgegeven. De Europese Raad buigt zich vandaag (19 juni) over het COVID-19 herstelplan.

Beeld: Ase/Shutterstock