Lees verder
De Federatie Bio-economie Nederland (FBN) roept het ministerie van LNV op om werk te maken van een biogrondstoffenbeleid. Dat zou met name een exit-strategie moeten bevatten voor het afbouwen van fossiele grondstoffen.
Redactie / Den Haag

FBN deed de oproep in een aanbiedingsbrief van de nieuwe Micro-economische Verkenning Bio-economie die in feruari verscheen. Doel van de verkenning is de succes- en faalfactoren van ondernemers die werken met biogrondstoffen in kaart te brengen. De conclusie van het rapport luidt dat zij moeilijk kunnen opboksen tegen de dominantie van fossiel als grondstof. Zij hebben daardoor vaak moeite hun businessmodel rond te krijgen.

Autoriteit

Volgens FBN is het noodzakelijk om de wet- en regelgeving aan te passen om de toelating van nieuwe duurzame grondstoffen te versoepelen. Om de markt voor biobased producten verder te ontwikkelen moet er ook een soort ‘bijmengverplichting voor biobased’ komen, zeker in de bouw en de verpakkingsindustrie.

Bovendien wil FBN dat biobased ondernemers worden ontzorgd door het opzetten van een ‘autoriteit’ die de certificering en duurzaamheidswaardering regelt en met gezag kan spreken over de duurzaamheid van biobased materialen.

De Micro-economische Verkenning Bio-economie is op initiatief van de Federatie Bio-economie Nederland en met steun van het ministerie van LNV uitgevoerd in samenwerking met Ton Voncken van Bio Transitie Consultants. Voor het onderzoek werd input opgehaald bij 66 ondernemers en 14 organisaties.

Het volledige rapport is te downloaden van de website van FBN.

Beeld: Mark Agnor/Shutterstock