Lees verder
De Topsector Energie stelt dit jaar extra subsidie beschikbaar voor MKB-ondernemers die een innovatiemakelaar inschakelen in verband met de energietransitie.
Redactie / Den Haag

“Start-ups en MKB-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Ze missen echter soms op bepaalde gebieden expertise of ze kunnen die moeilijk inhuren doordat ze over beperkte financiële middelen beschikken”, zegt Martin Weissmann van het Financieringsloket van de Topsector Energie. “De verruimde regeling is daarom welkom om innovatieve ondernemingen actief in de energietransitie tegemoet te komen.”

Deze regeling is beschikbaar voor alle ondernemers met projecten die onder de Topsector Energie vallen, mits het niet uitsluitend om een subsidie- of octrooiaanvraag gaat. Aanvragen kunnen vanaf 1 mei 2020 worden ingediend bij de Topsector Energie. De werkzaamheden van de innovatiemakelaar kunnen vanaf 1 juni starten, na goedkeuring van de aanvraag. Toekenning vindt plaats via het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-principe.

Beeld: gerasimov_foto_174/Shutterstock