Lees verder
VITO, PMV en Worley Belgium hebben de handen in elkaar geslagen voor het ontwerp en de bouw van een proeffabriek voor de depolymerisatie van lignine tot innovatieve biogebaseerde aromaten in Vlaanderen.
Redactie / Mol

De LignoValue Pilot Plant zal het mogelijk maken om grotere hoeveelheden bio-aromatische fracties te produceren, om bedrijven in staat te stellen de eigenschappen van de bioaromaten te testen in concrete toepassingen. De pilot komt tegemoet aan behoeften van verschillende bedrijven die reeds interesse hebben getoond in innovatieve moleculen en bereid zijn om toepassingstesten uit te voeren. Meer dan 30 bedrijven hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend.

De voorbije maanden heeft Zeton gewerkt aan de gedetailleerde engineering van de LignoValue Pilot Plant, die circa € 4,3 miljoen gaat kosten. Naar verwachting zal de bouw in december gereed zijn.

Meer informatie is te vinden op de website van Biorizon.

Beeld: Zeton