Lees verder
Basisschoolleerlingen en scholieren in het voortgezet onderwijs moeten les krijgen in duurzaamheid 'in brede zin'. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.
Redactie / Den Haag

Het kabinet reageert in deze brief op de transitieagenda’s circulaire economie die de vijf transitieteams begin dit jaar hebben ingeleverd. Volgens de staatssecretaris zijn er al leraren en schoolleiders bezig om de basis te leggen voor een toekomstgericht curriculum. Aan duurzaamheid zou in verschillende leergebieden aandacht moeten worden besteed.

Ook in middelbare beroepsopleidingen en het hoger onderwijs zou er meer aandacht moeten komen voor aspecten van de circulaire economie, zowel in de curricula als in de opleidingseisen. Het kabinet gaat hierover in overleg met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten.

Dit is belangrijk om de transities soepel te laten verlopen. Daarvoor is het nodig dat mensen wendbaar en weerbaar worden op de arbeidsmarkt van de toekomst, stelt het kabinet.

Transitie versnellen

Het kabinet wil bovendien Nederlandse kennis en kunde wereldwijd inzetten voor het versnellen van de transitie naar een circulaire economie en het realiseren van de Sustainable Development Goals in 2030. Met private partijen zou het platform Holland Circular Hotspot verder moeten worden uitgebouwd en versterkt, zodat dit functioneert als netwerkorganisatie voor de private sector, als samenwerkingspartner voor RVO, de Topsectoren, de Werkplaats en het Versnellingshuis en als matchmaker voor internationale partijen, waarbij er tevens ruimte is voor focus op een aantal ontwikkelingslanden.

Het Versnellingshuis wordt een loket om beschikbare kennis en ondersteuning snel toegankelijk te maken, van onder andere RVO, Rijkswaterstaat, het programma Ruimte in Regels en de inspecties zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport.