Lees verder
De urgentie voor de inzet van koolstofarme en hernieuwbare brandstoffen is groter dan ooit. Tegelijkertijd is de maritieme sector nog nooit geconfronteerd met zoveel obstakels en barrières om innovatieve technologieën in te zetten op de verschillende markten voor koolstofarme producten en diensten. Vooral de recente ontwikkelingen in Oekraïne hebben de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vergroot en daarmee ook de onzekerheid over de vraag of de decarbonisatiedoelstellingen zullen worden gehaald.
Redactie / Pireas

In de context van al deze onzekerheden en verstoringen zijn de kansen voor koolstofarme en hernieuwbare brandstoffen om een centrale rol te spelen in de decarbonisatiestrategieën van alle naties nog groter.

De EU-Scheepsvaart-BCE: The role of Low Carbon Fuels in Decarbonising Maritime Transport conference is opgezet met als doel de kansen en belemmeringen op een samenhangende en realistische manier aan te pakken, met als doel belanghebbenden in staat te stellen om passende decarbonisatiestrategieën voor hun maritieme activiteiten uit te stippelen. De conferentie biedt beleidsmakers, de scheepvaartsector, motorfabrikanten, havens, leveranciers van koolstofarme brandstoffen, de academische wereld en de Europese burgers de gelegenheid elkaar te ontmoeten in een intensief driedaags programma om van gedachten te wisselen en deze strategieën te bespreken.

De conferentie vindt plaats van 19 tot 21 september 2022 in de haven van Piraeus, Athene (Griekenland).

Zie de agenda voor meer informatie.

Beeld: Ververidis Vasilis/Shutterstock