Lees verder
Nederland wil internationaal vooroplopen in verduurzaming van de industrie en daarmee de economie versterken. Het kabinet wil dat de Nederlandse technologische én traditionele (maak) industrie een grote rol van betekenis blijft spelen in wereldwijde, cruciale productieketens, zoals microchips. Om dat te bereiken wordt ingezet op een actief en strategisch industriebeleid, door te investeren in innovatie en onderzoek en met maatwerkafspraken.
Redactie / Den Haag

Dat schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de industriebrief en de brief over maatwerkafspraken die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Een sterke industrie is belangrijker dan ooit. Bijna alles wat we dagelijks gebruiken komt voort uit de industrie: van kleding tot levensmiddelen, huishoudelijke apparaten, wasmiddel en van medicijnen tot verf. De industrie zorgt direct en indirect voor meer dan een miljoen banen in Nederland en is
ontzettend belangrijk voor onze economie. Met de verduurzamingsopgave liggen voor de industrie grote kansen en uitdagingen.

Om de verduurzamingsdoelen in 2030 te halen moet de industrie in de komende periode grote besluiten nemen over kostbare investeringen voor verduurzaming. Nieuwe en verbeterde productiefaciliteiten moeten worden opgebouwd, bestaande productie omgebouwd en fossiele productiefaciliteiten afgebouwd. Daar staat tegenover dat de vraag naar klimaatvriendelijke en circulaire goederen, diensten, machines, energie en infrastructuur in de toekomst alleen maar zal toenemen. Door eerder dan anderen te verduurzamen en oplossingen te realiseren die daarvoor nodig zijn, kan Nederland zich door innovatie blijvend onderscheiden en wereldwijde exportmogelijkheden en verdienkansen benutten. “In Nederland hebben we alles in huis voor een sterke en duurzame industrie die toonaangevend is. Dat is ook hard nodig”, schrijft de minister.

Voor het stimuleren van technologische innovatie binnen de industrie en voor het opleiden en omscholen van talent maakt het kabinet gebruik van het Nationaal Groeifonds van €20 miljard. Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten op het gebied van Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Voor maatwerkafspraken met grote industriebedrijven is €3 miljard beschikbaar.

Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Beeld: nostal6ie/Shutterstock