Lees verder
Alert Isolatie ontwikkelt onder de merknaam Hydrorock een biobased hybride kunstgrasveld, dat bestaat uit gewoon gras, kunstgras en een biobased component. De combinatie vormt een superieur alternatief voor velden met onderhoudsintensief natuurlijk gras, maar ook voor puur kunstgras, waarover steeds meer twijfels ontstaan.
Redactie / Bergen op Zoom

Het hybride veld biedt een oplossing voor een aantal actuele problemen met sportvelden. Ten eerste bevat het geen toxische stoffen, zoals de meeste kunstgrasvelden die rubbergranulaat gebruiken om de kunstmatige grassprieten overeind te houden. Recent was hier veel over in het nieuws. Aanvankelijk stelde het RIVM dat de gezondheidsrisico’s in principe verwaarloosbaar zijn, omdat spelers het granulaat niet binnenkrijgen.

Begin deze maand maakte het instituut echter bekend dat de bermen en sloten rondom kunstgrasvelden zeer ernstig zijn vervuild met zware metalen en aardolie, die wegspoelen uit het rubbergranulaat. Mogelijk zou er sprake zijn van een milieudelict.

Maximale FIFA rating

Behalve een minder toxische samenstelling, biedt het hybride veld ook een betere waterberging dan kunstgras. Dit is een belangrijke eigenschap, nu het door de klimaatverandering steeds vaker in korte tijd grote hoeveelheden neerslag vallen. Volgens de Kaderrichtlijn Water moet het uitgangspunt zijn, zo veel mogelijk water vast te houden binnen het eigen gebied. Dat kan met een hybride veld.

Tot slot heeft het hybride veld ook betere rol-, speel- en stuiter-eigenschappen, zo bleek uit praktijkproeven. Het is getest onder extreme omstandigheden in Marokko (temperatuur) en Schotland (vocht). Het biobased hybride kunstgrasveld behaalde de maximale FIFA-rating.

Green Chemistry Campus

Eerder klopte Alert Isolatie aan bij de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom aan met de vraag om een biobased component die zand in het hybride kunstgrasveld kan binden. De samenwerking beviel zo goed, dat het bedrijf zich nu bij de Campus Community heeft aangesloten. Volgens directeur Rob de Nijs biedt dit hem de nodige ondersteuning bij de opschaling en verdere ontwikkeling van zijn product.