Lees verder
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties moeten onderdeel zijn van het hoger onderwijs, om leiders van de toekomst uit te rusten met de juiste kennis en vaardigheden. Daarom lanceren Avans Hogeschool, Fontys, Hanzehogeschool en Saxion het gezamenlijke platform SDGs on Stage.
Redactie / Breda

Het webplatform verbindt studenten en duurzame ondernemingen rondom de SDGs, onder meer via stageplekken en een kennisdatabank. Het uiteindelijk doel is om alle hogescholen te betrekken bij dit initiatief.

Verwerkt in curriculum

Bij Fontys komen de SDGs terug in opleidingen, onderwijsprojecten en minors. Een voorbeeld daarvan is de minor circulaire economie, die erg populair is onder studenten. Verschillende opleidingen van de Hanzehogeschool hebben de doelen ook al verwerkt in het curriculum, of zijn hiermee bezig. Daarnaast zoekt de Hanzehogeschool actief de samenwerking op met partners uit de regio. ‘Onze studenten doen bijvoorbeeld in onze innovatiewerkplaatsen praktijkgericht onderzoek naar SDG-gerelateerde vraagstukken uit het werkveld’, zegt Paul van der Wijk, lid van het College van Bestuur bij Hanzehogeschool.

Avans Hogeschool is al sinds 2014 bezig om duurzaamheid in haar onderwijs te integreren. Een mooi voorbeeld daarvan is dat een groep van ruim honderd studenten vorig jaar samen met het bedrijfsleven aan de slag ging met dertig SDG-gerelateerde uitdagingen. ‘Daaruit zijn prachtige oplossingen voortgekomen’, zegt voorzitter Paul Rüpp. ‘Bij een terugkomdag viel het op dat studenten niet in de eerste plaats hun beoordeling belangrijk vonden. Ze gaven vooral aan dat ze zoveel geleerd hadden en hoe belangrijk dit was voor hun persoonlijkheidsvorming.’

Sneller naar de markt

Anka Mulder, voorzitter bij Saxion, ziet dat zowel studenten als medewerkers enorm gemotiveerd raken door de SDGs. ‘Het genereert energie. Iedereen wil graag bijdragen aan een betere wereld.’ De urgentie rondom de vraagstukken is volgens Mulder een van de redenen dat de hogeschool inzet op onderzoek naar bijvoorbeeld de energietransitie. ‘De kennis die wij uit toegepast onderzoek verkrijgen, kunnen wij sneller naar de markt brengen dan universiteiten. Ook hierin is samenwerking tussen hogescholen belangrijk: door kennis te delen hoeft het niet op verschillende plaatsen ontwikkeld te worden.’