Lees verder
Het Europese instituut voor normalisatie (CEN) gaat Europese normen ontwikkelen voor testmethoden op het gebied van algen en algenproducten. Daarbij gaat het om zowel micro- als macroalgen (zeewier).
Redactie / Delft

Algen behoren tot de snelst groeiende fotosynthetische organismen. Ze kunnen ingezet worden voor diverse doeleinden, zoals voor de voedingsindustrie of brandstoffensector. Door het brede toepassingsgebied spelen ze een rol in diverse maatschappelijke uitdagingen, zoals de eiwit- en de energietransitie.

De testmethoden die CEN gaat ontwikkelen, moeten een eenduidige bepaling van contaminanten, aminozuren, vetzuren, proteïnes, pigmenten en sachariden in algen mogelijk maken. Daarnaast wordt er ook een norm ontwikkeld om op een eenduidige manier monsters van algen te nemen. Tot slot wordt er met een technische rapportage ook aandacht gegeven aan de rol van algen in de energiesector.

Belanghebbenden die hierover willen meepraten, kunnen zich melden bij het Nederlands normalisatie-instituut NEN. De NEN-normcommissie ‘Algen en algenproducten’ draagt actief bij aan het maken van afspraken op Europees niveau en fungeert daarnaast als nationaal kennisplatform omtrent normalisatie van algen en algenproducten.

Meer informatie is te vinden op de website van NEN.

Beeld: Shine Nucha/Shutterstock