Lees verder
Om de Europese klimaatneutraliteitsdoelen voor de industrie te halen, is een grootschalige beschikbaarheid noodzakelijk van hernieuwbare, betaalbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong. Dat stellen 18 organisaties die de overgrote meerderheid van betrokken Europese industrieën vertegenwoordigen in een brief aan de Europese Commissie.
Redactie / Berlijn

“De eFuel Alliance is, als een van de ondertekenaars van deze brief, verheugd over het engagement van de Europese Commissie inzake hernieuwbare brandstoffen zoals waterstof en eFuels. Voor de marktintroductie van waterstof en op waterstof gebaseerde producten, zoals synthetische brandstoffen, is een pragmatisch kader nodig. De ontwerpen voor de gedelegeerde handelingen voor de REDII zijn een stap in de goede richting, maar er is nog duidelijk behoefte aan verbetering om de doelstellingen in alle sectoren te halen,” zegt Ralf Diemer, algemeen directeur van de eFuel Alliance.

Vooral met het oog op de ambitieuze EU-doelstellingen die zijn voorgesteld in het REPowerEU-plan, de Europese waterstofstrategie en de wetgevingsvoorstellen in het Fit for 55-pakket, zijn duidelijke en pragmatische kaders meer dan ooit cruciaal om een snelle marktinvoering van synthetische hernieuwbare brandstoffen mogelijk te maken en zo alle Europese sectoren te helpen op hun weg naar klimaatneutraliteit, zo stellen de ondertekenaars.

Zij bevelen de Europese Commissie aan om pragmatischer om te gaan met eisen ten aanzien van de herkomst en productie van hernieuwbare brandstoffen. Ook vragen zij o.a. om meer tijd voor het omschakelen van synthetische naar nieuwe hernieuwbare energiebronnen. De ondertekenaars van de brief bevelen verder een uitbreiding aan van de bruikbare CO2-bronnen, zowel wat betreft industriële CO2-bronnen als CO2-bronnen die door de handel in emissierechten worden beperkt.

De volledige brief aan de Europese Commissie is te lezen op de website van de eFuel Alliance.

Beeld: CC7/Shutterstock