Lees verder
De Europese Commissie zou een EU-richtlijn voor Hernieuwbare Materialen moeten ontwikkelen, vergelijkbaar met die voor biobrandstoffen en bio-energie. Dit is een van de zeven maatregelen die zijn vastgesteld tijdens de recente STAR4BBI-workshop voor stakeholders in Keulen. Doel: een 'level playing-field' voor biobased producten.
Redactie / Keulen

De afgelopen drie jaar heeft het door de EU gefinancierde STAR4BBI-project beleids- en standaardiseringsproblemen bestudeerd waarmee biobased industrieën worden geconfronteerd. Tijdens de stakeholders’ workshop werd een reeks van zeven maatregelen vastgesteld om tot een beter beleid en betere normen voor biobased industrieën te komen. Deze zullen worden gedeeld met de EC en brancheverenigingen via een binnenkort te verschijnen rapport.

De STAR4BBI-partners hebben een reeks voorstellen ontwikkeld voor wetgevers en de industrie. In interactieve rondetafels tijdens de afsluitende workshop deelden vertegenwoordigers van de industrie, normalisatie-deskundigen en beleidsmakers hun inzichten. Deze hielpen de volgende zeven voorstellen vast te stellen en af te stemmen:

  1. Ontwikkel een EU-richtlijn inzake hernieuwbare materialen;
  2. Ontwikkel duurzaamheidscertificering voor alle producten onder de EU-milieukeur en de CEN-norm EN 16751;
  3. Voer een Europese koolstofbelasting in;
  4. Regel ontwerpeisen voor producten op EU-niveau en de end-of-life verwerkingsroutes op gemeentelijk niveau;
  5. Werk de EU-Kaderrichtlijn Afvalstoffen bij en stem hem beter af op het pakket Circulaire Economie;
  6. Verplicht het gebruik van composteerbaar plastic voor bepaalde producten, om het consumenten gemakkelijker te maken;
  7. Pas de term ‘genetisch gemodificeerde organismen’ in Richtlijn 2001/18/EG aan, om nieuwe kweektechnieken uit te sluiten, die momenteel onder deze richtlijn vallen.

Al deze voorstellen zullen aan de EU-beleidsmakers worden gepresenteerd als definitieve resultaten van STAR4BBI. Voor het publiek zijn de resultaten vanaf september 2019 beschikbaar op de projectwebsite.

STAR4BBI is een door de EU gefinancierd project dat zich richt op normen en voorschriften voor de biogebaseerde industrie. Het project is gestart in september 2016 en heeft een looptijd van 36 maanden. Het wordt geleid door het Nederlands Normalisatie Instituut NEN en bestaat uit de consortiumleden nova-Instituut, TU Berlijn en Wageningen University & Research.