Lees verder
Houtige biomassa blijft ook in de Europese REDIII richtlijn voor hernieuwbare energie erkend als hernieuwbare energiebron in de EU. Dat maakt Enviva bekend op basis van betrouwbare bronnen. Dit Amerikaanse bedrijf is 's werelds grootste producent van houtpellets voor bioenergie.
Redactie / Brussel

Volgens Enviva zullen er in REDIII geen beperkingen worden opgelegd aan ‘primaire houtachtige biomassa’, die als 100 procent hernieuwbaar zal worden beschouwd. Het betekent dat deze biomassa in het EU-emissiehandelssysteem (EU ETS) het nultarief krijgt, onder voorwaarde dat aan alle duurzaamheidscriteria wordt voldaan.

Enviva verwacht dat de overeenkomst onder meer ook garanties zal omvatten dat de al toegezegde subsidies aan bioenergiecentrales onder REDIII overeind blijven. Het gaat dan om op biomassa gestookte elektriciteitscentrales die CO2 afvangen en opslaan (BECCS). Ook blijft er waarschijnlijk financiële steun beschikbaar voor andere eindtoepassingen van houtachtige biomassa.

De definitieve publicatie van het REDIII akkoord wordt binnen enkele weken verwacht. Het moet daarna nog door de Europese Raad en het Europees Parlement worden bekrachtigd.

Beeld: tchara/Shutterstock