Lees verder
De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent een eredoctoraat toe aan de Zweedse aardwetenschapper en duurzaamheidsexpert Johan Rockström.
Redactie / Amsterdam

Rockström ontvangt het eredoctoraat voor zijn baanbrekende wetenschappelijke bijdragen op het terrein van globale duurzaamheid, in het bijzonder voor zijn onderzoek naar ‘planetary boundaries’. Hij verwierf grote bekendheid met een publicatie in Nature (uit 2009) waarin negen ‘planetary boundaries’ (planetaire grenzen) werden vastgesteld, waarbinnen de mens moet blijven om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen van de aarde. De grenzen hebben betrekking op onder meer de zoetwatervoorraad, de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en het verlies aan biodiversiteit.

Planetary boundaries zijn in de loop der jaren door overheden, internationale organisaties, NGO’ s en het bedrijfsleven breed omarmd als werkwijze op weg naar duurzame ontwikkeling.’

In een in 2018 uitgebracht paper bekritiseerde Rockström samen met collega’s het maximum van 2 graden Celsius temperatuurstijging uit het klimaatakkoord van Parijs. Zelfs als we binnen die grens blijven, stelde de onderzoeksgroep, kunnen klimatologische processen ervoor zorgen dat het broeikaseffect op aarde blijft voortduren.

Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de Dies Natalis van de UvA op woensdag 8 januari 2020.