Lees verder
Op 1 augustus start in Vlaanderen het AppliSurf-project: de ontwikkeling van een innovatieve en uitgebreide portfolio van moleculaire biosurfactanten die commercieel zijn te produceren. Deelname aan het project staat nog open voor industriële bedrijven die willen bijdragen aan de adviesraad en monsters van de nieuwe stoffen willen testen.
Redactie / Gent

Surfactanten, ofwel oppervlakteactieve stoffen, worden veelzijdig toegepast, in bijvoorbeeld geneesmiddelen, cosmetica, reinigingsmiddelen, voedsel, veevoer, landbouwchemicaliën en verven/coatings. Traditioneel werden ze geproduceerd uit petrochemische bronnen, maar de focus verschuift meer en meer richting oleochemicaliën uit plantaardige grondstoffen. Die zijn echter beperkt hernieuwbaar en vereisen nog steeds milieubelastende chemische processen. Volledig biobased geproduceerde biosurfactanten vormen een uitzondering hierop. Ongeveer 5% van deze biosurfactanten zijn microbiële surfactanten. Deze worden geproduceerd door biologische processen door organismen zoals gisten en bacteriën uit hernieuwbare bronnen zoals plantaardige olie, suikers en zelfs afvalstromen. Ze zijn minder milieubelastend en hebben veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Screening en opschaling

In het Applisurf project worden biosurfactants ontwikkeld door middel van een combinatie van genetische modificatie, fermentatie en groene chemie. De nieuw te vermarkten biosurfactanten zullen worden gescreend op industrieel relevante eigenschappen (schuimen, emulgeren, bevochtigen, geleren, antimicrobiële werking, etc.). Van de meest optimale stammen wordt de productie opgeschaald, zodat er een aantal monsters beschikbaar komt die de betrokken industriële partners in eigen laboratoria verder kunnen testen. Ook wordt er een theoretisch model ontwikkeld om de eigenschappen van niet onderzochte verbindingen te kunnen voorspellen.

Om input en feedback van de industrie te bevorderen, zijn de projectpartners op zoek naar bedrijven die betrokken willen zijn bij de gebruikersgroep van dit innovatieproject. Zij kunnen op een passieve manier als lid van de adviescommissie bijdragen en worden als eerste geïnformeerd over de onderzoeksresultaten. Bovendien kunnen zij actiever bij de zaak worden betrokken en voorbeelden van de meest veelbelovende stoffen voor hun markt ontvangen, voor interne evaluatie. Het adviescomité staat open voor alle geïnteresseerde bedrijven. Hoewel het gaat om een VIS-project (VIS=Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband), staat aanmelding ook open voor bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest zijn gevestigd.

Partners

De onderzoekspartners in dit project zijn: Universiteit Gent (Faculteit Bioscience Engineering InBio.be, Faculteit Groene Chemie en Technologie SynBioc en Honeybee Valley, gericht op het tegengaan van bijensterfte), Bio Base Europe Pilot Plant, Flanders Materials Centre (FLAMAC) en de Radius onderzoeksgroep van het Thomas More College, Campus Geel. Het project wordt gecoördineerd door Flanders Biobased Valley.