Lees verder
Regieorgaan SIA, TNO en NWO openen in februari een call binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), route Circulaire Economie. Daarbij gaat het specifiek om twee interdisciplinaire onderzoeksprojecten met een sterke praktijkcomponent, rond de thema’s gebouwde omgeving en kunststoffen.
Redactie

Op deze gebieden heeft Nederland een significante industrie (inclusief mkb) en een goede onderzoeksinfrastructuur. De projecten moeten concrete kansen opleveren voor de transitie richting een circulaire economie.

Open uitnodiging

Binnenkort verschijnt op de website van Regieoeen SIA een open uitnodiging, waarop deelnemers zich kunnen aanmelden. Gezocht worden onderzoekers van hogescholen, TNO, universiteiten en rijkskennisinstellingenop op het gebied van zowel de alfa-, beta- als gammawetenschappen. Zij gaan gezamenlijk twee projectvoorstellen uitwerken in een reeks van workshops, volgens de zogeheten sandpit-methode. SIA zal de voorstellen beoordelen. Per geselecteerd project is een budget beschikbaar van ongeveer €500.000. De looptijd wordt twee jaar.

Het kader voor dit programma is opgesteld door de NWA-route Circulaire Economie, samen met Regieorgaan SIA, TNO, NWO-domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). De ministeries Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ondersteunen het programma.