Lees verder
Eind vorige maand won Marleen Ramakers, natuurkundige van de Universiteit Antwerpen, de Eos Pipet. Met die prijs bekroont het wetenschapsmagazine Eos jonge onderzoekers. Ramakers won zowel de jury- als de publieksprijs met haar methode om CO2 om te zetten in brandstof in een plasmareactor, waarbij een efficiency van 70% wordt bereikt.
Redactie / Antwerpen

In een cilindervormige reactor wordt een plasma gecreëerd door 800 volt hoge elektrische spanning aan te leggen, zodat het plasma temperaturen bereikt tot zo’n 3.000 graden Celsius. CO2 dat in contact komt met het plasma, wordt omgezet in zuurstof en koolstofmonoxide. ‘Door er nog een bron van waterstofatomen aan toe te voegen – waterstofgas of methaan – kun je met CO vloeibare brandstoffen maken’, legt Ramakers uit. De techniek kan dienen om overtollige elektriciteit, geproduceerd op momenten met veel zon en wind, op te slaan als brandstof.

Buitenlands onderzoek

De aanpak van Ramakers is nieuw, maar naar het idee om brandstof te maken van CO2 wordt al langer onderzoek gedaan. Begin dit jaar opende Carbon Engineering, een bedrijf van Bill Gates, een fabriek in Canada om CO2 om te zetten in calciumcarbonaat en uiteindelijk diesel en benzine.

Al in 2012 werd in IJsland een fabriek gebouwd om CO2 van de geothermische energiecentrale nabij Reykjavik te mengen met waterstof. Met een katalysator wordt deze omgezet in methanol. Deze wordt vervolgens met benzine gemengd.

In 2017 maakten Chinese onderzoekers bekend dat zij in het lab benzine uit CO2 kunnen maken in één stap door middel van een katalysator.

Nederland

In Nederland wordt er ook al op diverse plaatsen onderzoek gedaan naar brandstof uit CO2: het consortium VoltaChem maakt brandstof via mierenzuur uit CO2. Joost Reek, hoogleraar duurzame chemie aan de UvA wil zonlicht direct in brandstof omzetten, door fotosynthese na te bootsen met nanotechnologie.

Denkfout

Critici wijzen op een denkfout in de redenatie dat brandstof uit CO2 duurzaam zou zijn. Zodra deze brandstof wordt gebruikt, komt de CO2 namelijk alsnog in het klimaat.