Lees verder
'Met BiolinX willen we de bedrijven en organisaties die biobased producten op de markt willen zetten, sneller door het TRL-traject loodsen. De nadruk ligt daarbij op verbinden - het linken - van uiteenlopende partijen en het ondersteunen op gebied van ondernemersvaardigheden.'
Redactie / Nederland

Dennis van der Pas (REWIN West-Brabant) leidt het bovengenoemde project sinds 2015. Medio 2018 is de einddatum van BioLinX. ‘BioLinX is opgezet op verzoek van de Europese Commissie. Zij zag dat veel onderzoeksprogramma’s uit het FP7-programma niet tot een marktintroductie van biobased producten leidden. Vandaar de wens van de EC om projecteigenaren te ondersteunen. Dat gold voor ons, lees BioLinX, vooral voor de projecten onder de FP7-Biobased Economy-vlag en later ook voor Horizon 2020-projecten.’

BioLinX heeft als focus agro en bosbouw. Daarmee sluit het initiatief aan bij de speerpunten van de regio’s die vanaf het begin bij het project waren betrokken, namelijk Zuidwest-Nederland, Zuidwest-Zweden en Noord-Italië.

Matchmaking

De vraag is: wat doet BioLinX eigenlijk? Welnu, het omvat een pakket aan diensten (budget circa 2 miljoen euro), waarmee het bedrijven, consortia of clusters kan ondersteunen. ‘Allereerst gaat het om netwerken’, aldus Roald Suurs (TNO), een van de werkpakketleiders van BioLinX. ‘Veel bedrijven hebben niet het overzicht. Doordat we als consortium goede contacten hebben opgebouwd in Europa, kunnen we partijen vrij snel met elkaar verbinden. Zelf organiseren we internationale brokerage events (kennisdeling en matchmaking, red.) die we thematisch aanvliegen. Zo is de kans groter dat partijen op dezelfde lijn zitten.’ Behalve ondersteuning in het vinden van de juiste partners helpt BioLinX ondernemers ook met kennisvragen. Op de website biolinx-project.eu staat onder meer informatie over IP en is er een overzicht te vinden van wat er te koop is. ‘Bedrijven denken nog wel eens dat zij een uniek proces of product hebben ontwikkeld’, aldus Van der Pas. ‘Dan is het vervelend als deze IP-rechten van anderen schenden met hun concept. Dat kun je beter voor zijn.’


Acht partijen staan achter BioLinx: REWIN, TNO, SP, PNO, Dechema, Innen, SC en Eunlimited. Bovengenoemde partijen combineren expertise op het gebied van innovatie (subsidies, IP etc.), projectondersteuning, business development, chemie en engineering. Deze partners ondersteunen bedrijven/consortia in twaalf Europese clusters, waaronder Biobased Delta, Vlaanderen, Zweden, Finland etc. Op 16/17 october is de tweede Finance Academy in Gothenburg, Zweden.kenni


Lees het uitgebreide artikel: Meerwaarde in de verbinding.