Lees verder
In 2019 hebben kolencentrales vijf keer zoveel biomassa bijgestookt als het jaar daarvoor: ruim 826 ton. De hoeveelheid bijgestookte biomassa zal de komende jaren nog eens 3,5 keer zo groot worden, blijkt uit onderzoek van CE Delft.
Redactie / Delft

Milieu-organisaties Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties grijpen deze cijfers aan om opnieuw bij Minister Wiebes (EZ) aan te dringen op het versneld afbouwen van de bijstook van biomassa. Energie uit duurzame biomassa speelt een sleutelrol in het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen, maar milieu-activisten trekken de duurzame herkomst in twijfel.

Volgens CE Delft voldoet het grootste deel van de bijgestookte biomassa echter wel degelijk aan de duurzaamheidseisen. Het grootste deel bestaat uit afval uit de hout- en voedingsmiddelenindustrie. Ook van het hout dat wel uit bossen komt voldoet 87% aan alle duurzaamheidseisen. Bij de resterende 13% zijn er hoogstens administratieve problemen; de helft daarvan komt zelfs uit bossen met een FSC-certificaat.

CE Delft constateert dat de groei van het gebruik van biomassa geheel volgens verwachting verloopt. Sinds 2016 worden hiervoor miljardensubsidies toegekend, omdat bio-energie weliswaar de CO2-uitstoot in de korte koolstofcyclus vermindert, maar op dit moment nog beduidend duurder is dan energie uit fossiele bronnen. De subsidies lopen eind 2023 af.