Lees verder
ASQA Subsidies is dit jaar partner geworden van Agro&Chemie. Met vestigingen in Groningen en Wageningen is het bedrijf inmiddels tien jaar actief als subsidie-adviesbureau. Daarnaast initieert ASQA ook zelf grote samenwerkingsprojecten, vooral in de biobased en circulaire economie.
Redactie / Groningen

“ASQA staat voor ‘Age Si Quid Agis’, ofwel: als je iets doet, doe het dan goed”, zegt directeur Klaas Zijlstra. “Dit vertaalt zich in een dienstverlening die veel verder gaat dan het optreden als intermediair tussen bedrijf en subsidieverstrekker. Ons team bestaat uit acht adviseurs die de subsidieregelingen goed kennen en het innovatieve karakter van onze klanten begrijpen. Wij vertalen en verbinden ideeën voor technologische ontwikkelingen op een unieke manier tot kansrijke projectplannen met een duidelijk perspectief op maatschappelijke meerwaarde en/of economisch perspectief.” Het resultaat is een zeer hoog percentage gehonoreerde subsidieaanvragen.

Innovaties mogelijk maken

“Wij zien onszelf vooral als sparringpartner van innovatieve ondernemers en kennisinstellingen, met een persoonlijke manier van werken en communiceren. Door op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij onze klanten kunnen we doorlopend innovatietrajecten blijven initiëren en begeleiden. Wij doen dit voor kleine, middelgrote en grote bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden (bijv. clusterorganisaties en proeftuinen) en treden daarbij tevens op als procesbegeleider. Voor organisaties die nog geen gebruik maken van subsidieregelingen kunnen wij de mogelijkheden voor een individuele aanvraag in kaart brengen, dan wel op basis van de waargenomen behoefte van een of meer organisaties een gezamenlijk project initiëren.”

Het meest interessant, ook voor MKB-bedrijven, zijn de samenwerkingsverbanden die rondom innovaties ontstaan. Om de kans op een subsidie te vergroten, initieert ASQA projecten die zowel aansluiten bij de beoordelingscriteria van de subsidieregeling als de wensen en behoeften van de aanvrager(s). “Zo maken wij belangrijke innovaties mogelijk met omvangrijke subsidiebedragen, waarvan het merendeel op het gebied van biobased en circulaire economie.”

Kijk voor meer informatie op de website van ASQA Subsidies.