Log in
Kleine en middelgrote ondernemingen zijn cruciaal in het verder uitbouwen van een biogebaseerde economie. Zij zijn sneller geneigd om innovaties in producten en processen op te nemen. Anderzijds maakt het multidisciplinair aspect van de biogebaseerde economie het tezelfdertijd moeilijk om hun innovaties op de markt te brengen, aangezien het vaak gaat om nieuwe processen of producten, waar nog geen markt voor bestaat.
Sofie Dobbelaere

Grote bedrijven kunnen daarvoor terugvallen op hun eigen mankracht en kapitaal, om lange termijn ontwikkelingen mogelijk te maken. KMO’s/MKB’s daarentegen, zijn veel beperkter in hun mogelijkheden om hun kennis en competenties uit te breiden en zijn daarvoor veel meer afhankelijk van externe netwerken en ondersteuning. Om de stap naar de markt te zetten, is vaak specifieke ondersteuning nodig. Twee Europese projecten die nu stilaan op hun einde lopen, BioBase4SME en SuperBio, onderschrijven dit ook. Vijftig procent van de kleine en middelgrote ondernemingen uit Noordwest-Europa geeft aan dat het ontbreken van een aangepast beleid aan de vraagzijde hen belemmert in de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. De concurrentie met bestaande producten en waardeketens is nog steeds moeilijk. Steun via overheidsopdrachten of initiatieven zoals het BioPreferred programma uit de VS kunnen hier een belangrijk verschil maken. Ook een gebrekkige publieke perceptie speelt hen parten. Consumenten hebben te weinig kennis van de baten van biogebaseerde producten, en de verwarring tussen biogebaseerd en biodegradeerbaar…