Lees verder
Het kan niemand zijn ontgaan: de VNCI bestaat 100 jaar. Op 17 mei 1918 tekenden de 21 leden van het eerste uur het oprichtingsdocument. Dit jaar zijn er op meerdere plaatsen feestelijke bijeenkomsten, maar wel met een serieuze ondertoon. Ook de komende 100 jaar zullen namelijk nogal wat uitdagingen met zich meebrengen.
Pierre Gielen

In de afgelopen eeuw heeft de chemie een enorme impact gehad op de maatschappij’, zegt Collette Alma, directeur van de VNCI. ‘Denk aan de uitvinding van pil, die ervoor heeft gezorgd dat mensen op een andere manier met seksualiteit omgaan. Of de kunstmest, die de productiviteit van de agrarische sector heeft verhoogd. Maar ook kunststoffen; we kunnen ons geen leven zonder plastics meer voorstellen.’

Of de komende 100 jaar ook dergelijke ingrijpende uitvindingen zal brengen, is niet te voorspellen. ‘Vooruitkijken naar de komende 100 jaar, is wel heel erg ver. Maar de chemie is op geen enkele manier uitontwikkeld. De mogelijkheden voor de chemie als wetenschap en als praktisch toepasbare industrie zijn bijna eindeloos’, zegt Alma. ‘We zien in ieder geval een mooie toekomst voor ons, met allerlei mogelijke ontwikkelingen en bijvoorbeeld verfijning van het type producten, toegesneden op specifieke toepassingen. Ook verwacht ik een sterke toename van de link tussen chemie en biochemie, de komende tijd. Dat is een heel interessant werkveld: hoe kunnen we chemische extensies maken op biochemische processen?’

Harmonie met de omgeving

De rol van de vereniging is in de eerste plaats ervoor te zorgen dat de aangesloten bedrijven zich in harmonie met omgeving kunnen ontwikkelen. ‘Zodat ze in hun omgeving succesvol zijn, dus winst maken en hun producten op een goede manier afzetten in een maatschappij die grenzen stelt, maar ook mogelijkheden voor de industrie creëert om zich te ontwikkelen.’

Daarbij gaat de VNCI maatschappelijke uitdagingen niet uit de weg. ‘Neem de klimaatagenda. In onze notitie Chemistry for Climate geven we aan hoe de chemische industrie wil omgaan met CO2, samen met methaan en andere moleculen één van de grootste veroorzakers van het broeikaseffect. Tegelijkertijd is het de basis voor veel van onze producten. Dat betekent dat wij zo circulair mogelijk moeten opereren. Daarvoor hebben we de agrarische sector nodig, want we zullen veel meer in interactie met de bio moeten gaan werken, met gerecycled plastic of met CO2 als grondstof.’

Duurzame veiligheid

Een tweede lange termijnuitdaging is beschreven in de agenda voor duurzame veiligheid: ‘We willen onze werkzaamheden nog een stuk beter maken. Zodat de angst die mensen soms hebben voor chemie in hun omgeving overbodig wordt. Verwant aan deze uitdaging is een derde agenda: het veiliger maken van de manier waarop chemicaliën in het dagelijks leven worden gebruikt, zodat de impact op mensen en milieu zo klein mogelijk wordt.’

‘Meer dan in het verleden steekt de chemie tegenwoordig de hand uit naar andere sectoren, zoals de agro-sector en de energiewereld’, aldus Colette Alma. ‘Ik denk dat dit tot een heel nieuwe samenwerking kan leiden. En natuurlijk steken we ook de hand uit naar de burger, voor wie we een goede leefomgeving willen creëren. Daarvoor blijven we ons inspannen, ook de komende 100 jaar.’

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de VNCI