Lees verder
'We richten ons op Brightlands Campus Greenport Venlo in eerste instantie op gezonde en veilige voeding, waarbij we ook reststromen voor food en non-food meenemen. Deze stromen hebben wel een voorbewerking nodig voordat ze geschikt zijn als halffabrikaat of eindproduct. Dit toegepast onderzoek vindt nu plaats onder de paraplu van het Bio Treat Center.'
Lucien Joppen

Aan tafel zitten Saskia Goetgeluk, per 1 mei 2017 de nieuwe CEO van Brightlands Campus Greenport Venlo, en Ton Voncken, de kersverse interim-directeur van het Bio Treat Center.

Saskia, je bent een half jaar actief in Venlo. Wat viel je op bij jouw komst naar deze regio?

‘De dynamiek is groot. Dat blijkt onder meer uit de vele enthousiaste ondernemers in de agrifood en sierteelt die investeren in innovatie. In vier jaar tijd is in de Greenport-regio voor 35 miljoen euro aan projectwaarde gerealiseerd, waarbij ondernemers de helft van de investeringen voor hun rekening hebben genomen. Dat is op zich niet zo verwonderlijk: de regio wordt gekenmerkt door een sterk en actief mkb in sierteelt en agrifood. Bovendien is de regio rondom Venlo een enorme logistieke hub voor sierteelt en agrifoodproducten richting de Duitse markt. Nu beseffen de meeste ondernemers dat een sterke positie niet een gegeven is. Deze zul je moeten verdedigen of – beter gezegd – uitbouwen. Innovatie is dan het sleutelwoord, waarbij zoals gezegd gezonde(re) voeding voorop staat. Binnen dit thema kijken we ook naar nieuwe manieren van kweken en telen, en alternatieve grondstoffen en/of voedingsbronnen, zoals plantaardige eiwitten die dierlijke eiwitten kunnen vervangen. Uiteindelijk gaat het om een duurzamere, gezondere sector die duurzamere en gezondere producten levert.’

Heeft Brightlands Campus Greenport Venlo ook de autoriteit om een sleutelrol te vervullen in bovenstaande domeinen?

‘Zeker, de afgelopen jaren is achter de schermen druk gewerkt om verbindingen te leggen naar kennis- en onderzoeksinstellingen. Naast de al reeds gevestigde Fontys Hogeschool, hebben inmiddels ook de HAS Hogeschool en de Universiteit Maastricht fysieke vestigingen in Venlo. Op de Brightlands Campus bevinden zich specifieke onderzoekslocaties als Bright Labs (onder meer chemische analyse, red.) en Bright Box (voor daglichtloze meerlagige teelt/cityfarming, red.). Begin dit jaar gingen Cultus Crop Research en het Bio Treat Center ‘live’. We zien ook dat bedrijven (NovioPonics, DeltaStar, Vertical Farming etc.) zich vestigen op de Campus, mede aangetrokken door de aanwezige R&D-faciliteiten. Dat moet ook wel. Publiek-private samenwerking is essentieel om onze ambities te realiseren. Onderzoek moet ondernemersgedreven zijn. Zo niet, dan blijft dit onderzoek vaak op de plank liggen en dat is niet de bedoeling.’

‘Publiek-private samenwerking is essentieel om onze ambities te realiseren. Onderzoek moet wel ondernemersgedreven zijn. Zo niet, dan blijft dit onderzoek vaak op de plank liggen en dat is niet de bedoeling.’
Saskia Goetgeluk

Op welke gebieden zie je synergie tussen de verschillende Brightlands Campussen?

‘De Campussen in Venlo, Heerlen, Maastricht en Geleen hebben een grote gemene deler. Zij staan voor een innovatieregio waar onderzoekers en ondernemers de grote uitdagingen op het gebied van materialen, gezondheid en voeding aangaan. Dit doen ze alle vier door in te zetten op dezelfde domeinen/competenties: excellente wetenschap, talentontwikkeling, het opzetten van technologieplatforms en R&D-infrastructuur, het bevorderen van een start-upklimaat en community building (verbinden/netwerken, red.). Het zijn vier snel groeiende campussen die gedreven zijn door wereldwijde maatschappelijke uitdagingen en concrete marktbehoeftes. Een belangrijk voordeel is dat Brightlands zich als een geheel kan presenteren richting nationale en internationale overheden. Het bundelen van krachten op het gebied van belangrijke innovatieve aandachtsgebieden, zorgt aan het einde van de dag voor meer kennis, innovatie en funding voor toegepast onderzoek. Voor Brightlands Campus Greenport Venlo liggen er onder ander korte verbindingslijnen richting Maastricht op gebied van gezondheid en voeding, richting Geleen op gebied van materialen/plastics op basis van biomassa en richting Heerlen op gebied van data sciences.’

Ton, je neemt het Bio Treat Center onder jouw hoede. Hoe past deze locatie binnen het geheel aan faciliteiten op Brightlands Campus Greenport Venlo?

‘Het BTC heeft een cruciale rol om biomassa zodanig op te werken dat het gebruikt kan worden in eindproducten. Deze moet eerst immers worden geprepareerd, waarbij je moet denken aan scheiding, zuivering of extractie. De rol van het BTC op de Campus en de andere Brightlands Campussen kan ik het beste illustreren met een concreet voorbeeld: de brandnetel. Op de Campus in Venlo wordt binnen Cultus onderzocht wat de beste teeltmethoden zijn en wat het potentieel is op gebied van gewasbescherming. Brandnetelperssap kan hiervoor mogelijk in de boomteelt worden ingezet. Maar brandnetels hebben ook bepaalde inhoudsstoffen die in farmaceutische of biomedische producten kunnen worden verwerkt. Dat is onderzoek dat plaats gaat vinden op de Universiteit Maastricht en in Geleen. Zo dekken we binnen Brightlands het gehele spectrum af van een gewas. Binnen het BTC richten we ons op de volledige verwaarding van alle inhoudsstoffen uit een gewas. Aspecten als yield en behoud van bio-actieve stoffen spelen hierbij een rol.’

Het BTC is door vijf bedrijven van de grond getild. Ik neem aan dat jullie bezig zijn om dit totaal op te schroeven.

‘Zeker, we zijn momenteel in gesprek met circa 20 ondernemingen. We zoeken bedrijven met ideeën en ambities in de biomassa-keten. Bedrijven die willen samenwerken en zich aan anderen willen committeren. Het opzetten van waardeketens in voeding en gezondheid en biobased business vergt partners met een lange adem. Vandaar dat we nadrukkelijk op zoek zijn naar leden en/of partners die zich voor een langere duur verbinden aan het BTC. Het spreekt voor zich dat we vooral geïnteresseerd zijn in partijen die eindproducten produceren. Zij vormen immers de schakel tussen het halffabrikaat en het eindproduct, lees de markt. Een aanpak die start vanuit het aanbod, is gedoemd te mislukken. Binnen het BTC is de vraag vanuit de markt dan ook leidend. We hebben al de nodige marktpartijen aan boord, maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe bedrijven en bijbehorende markten.’