Lees verder
Noord-Nederland is aanstaande maandag, 20 oktober, even het centrum van Nederland. Althans, als het gaat om de Biobased Economy. Dan vindt daar de Landelijke Netwerkbijeenkomst Biobased Economy plaats.

Deze netwerkbijeenkomsten worden twee keer per jaar gehouden. Dit keer is gekozen voor Noord-Nederland, Assen om precies te zijn, omdat de ontwikkelingen op het terrein van de biobased economy in deze regio heel snel gaan.

Greenlincs

‘Alle ingrediënten zijn aanwezig om van Noord-Nederland een Biobased-regio op Europees niveau te maken’, zo schrijft Greenlincs, een van de organisatoren van het Biobased Economy Event Noord-Nederland.

In elk van de drie noordelijke provincies worden momenteel concrete projecten uitgevoerd en vindt beleidsontwikkeling plaats. Innovatieve, kleine bedrijven roeren zich, maar ook grote ondernemingen weten zich omringd door gespecialiseerde kennis(instellingen). De biobased economy is steeds nauw verweven met andere economische sectoren: in Groningen en Drenthe wordt die in één adem genoemd met de (groene) chemie en agro, in Fryslân ligt de combinatie naar watertechnologie en zuivel. Ook zijn er in de provincies verrassende combinaties naar energie, Healthy Ageing en sensortechnologie.

Thema: Verbinden

Al met al reden voor de organisatoren om het event het thema: ‘Verbinden Agri en Chemie’ mee te geven. ‘We combineren in het Noorden een sterke agrifood-sector met volop innovatieve bedrijvigheid in de -steeds meer groene- chemie. Dat leidt tot nieuwe ketens en producten. Daarbij hebben we een open oog voor cross-sectorale samenwerking met andere topsectoren als Water, Energie en Health. Ook onze infrastructuur biedt steeds meer biobased-mogelijkheden. Greenlincs zorgt voor de groei van Biobased in de noordelijke economie’, zo schrijven ze op hun website.

Vertegenwoordigers van zowel innovatieve mkb-bedrijven als de grote internationaal opererende ondernemingen in Noord-Nederland zullen aanwezig zijn om zich te laten informeren en wellicht elkaar te inspireren.

‘De groei van biobased en de inzet daarbij op het sluiten van ketens, leidt ook tot een zekere mate van regionalisering van de economie. Daarbij maakt elke regio graag gebruik van de eigen kracht: in Groningen en Drenthe wordt biobased in één adem genoemd met de (groene) chemie en agro, in Friesland ligt de combinatie naar watertechnologie en zuivel. Ook zijn er in de noordelijke provincies verrassende combinaties naar energie, Healthy Ageing en sensortechnologie. De overheden spelen steeds meer in op economische mogelijkheden die biobased onze regio biedt’, aldus Greenlincs.

Klik hier voor meer informatie over het event.