Lees verder
Circular Biobased Delta (CBBD) heeft de ambitie om tegen 2030 tien Mton CO2 te besparen en 50% circulair te zijn. Dat vergt een enorme inspanning; meer dan 100 projecten gaan hier een steentje aan bijdragen. Daarvan zijn de 50 meest kansrijke geselecteerd en ondergebracht in acht focusgebieden. Wat houden ze in en wat gaat er gebeuren in 2021 en daarna?
Pierre Gielen

Beeld: CBBD

Het aanleggen van de proefstrip van bio-asfalt1. CHAPLIN: bio-asfalt

CHAPLIN richt zich op het verduurzamen van asfalt door het (deels) vervangen van bitumen door lignine: een natuurlijke plantaardige lijmstof. De wegenbouwsector is daarin sterk geïnteresseerd. Alle benodigde schakels van de waardeketen van lignine tot en met asfaltwegen, maar ook relevante kennispartijen zijn in CHAPLIN vertegenwoordigd. In 2021 (en daarna) zijn de prioriteiten het opschalen via twee opgestarte projecten, het vaststellen van de eigenschappen en voordelen van lignine-asfalt en de vorming van een internationaal (Europees) consortium. Ook zullen de voorbereidingen worden getroffen voor de volgende periode (vanaf 2022) en communicatie om de transitie naar lignine-asfalt te bevorderen.

Matrassen (PU)2. Biogate: bio-EO

Biogate is gericht op de omzetting van duurzame ethanol naar ethyleenoxide (bio-EO) met een hoge opbrengst. Bio-EO wordt toegepast in de PU-markt (zachtschuim in matrassen en meubels, automotive), oppervlakte-actieve stoffen, detergenten, antivries en PET-plastic. Een eerste haalbaarheidsonderzoek en levenscyclusanalyse (LCA) zijn inmiddels afgerond, met veelbelovende resultaten. Zo levert dit enkele project 10% van de benodigde CO2 reductie op. Nu kan worden begonnen met het opzetten van een businesscase. Ook de vorming van een consortium staat op de agenda voor 2021. CBBD trekt dit project namens partners uit de industrie samen met ingenieursbureau GI Dynamics uit Waterland.

Plaatmateriaal van bermgras3. Bioplastics & biomaterialen

Doelstelling van dit programma is de markt-implementatie en circulaire toepassing te versnellen van een aantal specifieke bioplastics en materialen, zoals lijmen, oppervlakte-actieve stoffen, coatings, composieten, sealants en textiel in verschillende marktsegmenten. Een aantal concrete projecten wordt ondersteund: de opschaling van PHA(bioplastic)-productie uit zuiveringsslib, GFT en industrieel afvalwater diverse projecten gericht op het maken van nieuwe materialen uit afvalstromen (gras, afvalhout, bouwafval), waarbij van het Centre of Expertise Biobased Economy samenwerkt met MKB-bedrijven uit de Deltaregio.

Bioreactor4. Biorefinery: raffinaderijen in de regio

Voor een groeiende biobased economie zullen meerdere bioraffinaderijen in de regio moeten worden gerealiseerd, o.a. voor de productie van biobrandstoffen, chemicaliën en lignine voor de lokale asfaltcentrales. De business cases zijn veelal uitdagend. In 2021 richt CBBD de aandacht op ondersteuning bij het realiseren van BiondOil en RJ Bioenergy, de meest gevorderde Biorefinery-initiatieven. Dit gebeurt in afstemming met de provincies en investeerders, waaronder de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Ook wordt er onder meer gewerkt aan synergie met CHAPLIN en andere programma’s op het gebied van grondstoffen of tussen- en bijproducten, zoals CO2 en groen gas.

Verfpotten5. Biorizon: bio-aromaten

Biorizon is het meest geavanceerde en gerenommeerde onderzoeksprogramma op het gebied van bio-aromaten ter wereld. Bio-aromaten voegen essentiële functionaliteit toe aan bijvoorbeeld kunststoffen, harsen en coatings. Ze vormen een duurzaam alternatief voor petrochemische producten die moeilijk zijn te recyclen, zoals verf, lijm en smeermiddelen. Biorizon wil vanaf 2025 de commerciële productie van bio-aromaten mogelijk maken. CBBD ondersteunt Biorizon onder meer bij de oprichting van een nieuw applicatiecentrum in 2021 en in een partnerschap met start-up RELEMENT. Zie ook het artikel over het Biorizon Jaar Event.

Pyrolyse-installatie6. Pyrolyse & vergassing

Pyrolyse en vergassing zijn kansrijke technologieën voor de verwerking van plastic afval, biomassa en gemengde stromen, zoals huishoudelijk afval, tot energie(drager) en chemicaliën. Daarin spelen de Green Chemistry Campus en de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland een belangrijke rol. Plastic pyrolyse wordt inmiddels omarmd door de grote nafta-krakers in Zuid-Nederland (Dow, SABIC, Shell). Hier ontstaan chemische recycling-consortia die op commerciële schaal gaan produceren. Ondersteuning bij de vergunningverlening en financiering zijn daarbij cruciaal. Voor biomassa lijkt de route met vergassing kansrijk. CBBD draagt bij als spil tussen de agrofood en/of afvalmarkt, de chemie en de eindbestemming. Zie ook het artikel over de toekomst van pyrolyse.

Cosun Beet Company7. Sugar Delta

Sugar Delta wil de regio economisch versterken door het aantrekken van nieuwe industrieën die suiker als grondstof gebruiken. Er wordt gewerkt aan een branding- en communicatieprogramma voor de regio, waarbij gezamenlijke profilering met Port of Rotterdam en de Biotech Campus Delft mogelijk is. CBBD staat de lokale ontwikkelingsmaatschappijen terzijde met inhoudelijke expertise op het gebied van technologie, markten en spelers en heeft contacten met Invest-NL over financiering. De focus ligt op grote bedrijven (€100 – €200 miljoen). Momenteel zijn 6 tot 9 mogelijke projecten onder dit programma geïdentificeerd.

Plastic afval op stortplaats8. Waste-2-Value: afval als grondstof

Onder de vlag van Waste-2-Value bundelt CBBD een aantal initiatieven om afval- en biomassastromen om te zetten naar grondstoffen voor de industrie. Op dit gebied zijn al diverse (grote) bedrijven actief. Het gebruik van CO2 als bouwsteen voor de chemie, bekend als CCU, valt ook onder dit focusgebied. CBBD ondersteunt meerdere projecten op het gebied van vergassing, (natte)pyrolyse en hydropyrolyse in combinatie met innovatieve scheidingstechnologieën. Het is een vrij nieuw aandachtsgebied. In 2021 zal het V-team (versnellingsteam) van CBBD werken aan de juiste prioriteitstelling, de beoordeling van kansen en het aantrekken van activiteiten.

Meer weten?

Heb je (interesse in) een project dat past in een van deze programma’s en zoek je ondersteuning of samenwerking? Neem contact op door een mail te sturen naar circular@biobaseddelta.nl. Kijk voor meer informatie over onze programma’s, projecten en het ecosysteem op de website van Circular Biobased Delta.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Circular Biobased Delta.

Beeld: CHAPLIN XL