Lees verder
In de wereld van vandaag zijn maatwerk, transparantie en efficiëntie cruciaal belang om industrieën concurrerend en toekomstbestendig te houden. Het verzamelen, vertalen, opslaan, delen en analyseren van data is hiervoor onmisbaar. Hoe doen we dat in de bio-economie? Waar verschillende sectoren met elkaar zijn verbonden in nieuwe mondiale waardeketens, van land- en bosbouw via diverse technologische processen tot voeding en diervoeders, kunststoffen, schoonmaakmiddelen en chemische bouwstenen?
Pierre Gielen

BioSYNERGISE logoVolgens een onderzoek dat eerder dit jaar is gehouden onder leden van het -Bio-based Industry Consortium (BIC), zijn er nog steeds veel vragen over digitalisering en Industrie 4.0. Tijdens het (virtuele) BIC-evenement (“BioSYNERGISE“) boden vertegenwoordigers uit de agrifood-, bosbouw- en chemische sector en een merkeigenaar binnen biobased waardeketens inzichten in activiteiten uit hun sectoren.

Hogere productiviteit

“Digitalisering is de sleutel tot het stimuleren van hightech oplossingen in de landbouw, waarmee we streven naar een hogere duurzame productiviteit”, zegt Ivo Hostens, bio-ingenieur, technisch directeur van de European Agricultural Machinery Industry Association (CEMA) en secretaris-generaal van de European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng). CEMA vertegenwoordigt de belangen van 7.000 fabrikanten van landbouwmachines in Europa en daarmee 34% van de wereldwijde productie van landbouwmachines.

“We zijn betrokken bij een aantal EU-projecten, zoals NEFERTITI, werken met demonstratie- en experimenteerboerderijen en twee EU-projecten rond digitale innovatiehubs voor het bouwen van digitale ecosystemen op het gebied van digitalisering en robotica. Het belangrijkste doel van al deze activiteiten is om gemakkelijke, veilige en transparante gegevensuitwisseling mogelijk te maken, wat de hele productieketen ten goede zal komen. Hoewel de bereidheid er wel is om gegevens te delen, is een belangrijk knelpunt het gebrek aan vertrouwen. Om die reden werd er een gedragscode ontwikkeld over het delen van gegevens via contractuele overeenkomst met alle belanghebbenden binnen de primaire productie.”

Vertrouwen winnen gaat echter niet alleen over contracten, maar ook over het correct inzetten van technologie. Veel van de data die machines verzamelen gaan op de een of andere manier al naar de cloud, maar zijn nog niet aan elkaar gekoppeld. “Daarom ontwikkelen we een open source interface die het uitwisselen van data tussen verschillende systemen mogelijk maakt. Regels op het gebied van data governance moeten bepalen wie vervolgens, onder welke omstandigheden en op welke manier toegang heeft tot deze data.”

Automatische toestemming

GDPR, hoewel de principes ervan niet worden betwist, vormt volgens Hostens een hindernis, omdat deze verordening een 1-op-1 toestemming vereist voor de uitwisseling van gegevens. “We zijn op zoek naar technische oplossingen die toch een automatische toestemming mogelijk maken, mits aan bepaalde regels wordt voldaan. Het zal de enige manier zijn om een ​​Common European Data Space te realiseren: een Europese infrastructuur waarin bedrijven gegevens kunnen uitwisselen, zowel tussen de verschillende platforms als met overheden en administratieve entiteiten.”

Volgens Hostens is het ook belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van AI en robotica-toepassingen in de landbouw dat er meer “open gelabelde, beveiligde datasets” beschikbaar komen. “We zien het belang van IT toenemen, niet alleen bij de productie van machines, maar ook in de landbouw zelf. Als je echt een goede boer wilt zijn, moet je ook een goede gegevensbeheerder zijn om je bodems, de status van je gewassen te begrijpen, je vloot te volgen, enz. We zijn er nog niet. Er is meer onderzoek nodig naar digitalisering, data governance, datasoevereiniteit en duidelijke regels voor open, beveiligde, gelabelde datasets.”

Eigen cloudgebaseerd systeem

Volgens Jyrki Ovaska, CTO van UPM, heeft het delen van gegevens in de bosbouwsector al een lange weg afgelegd dankzij digitalisering en gegevensbeheer. UPM is een wereldwijd bosbedrijf (omzet € 10 miljard) uit Finland met diverse traditionele producten, maar ook innovatieve, zoals biochemicaliën, biomedische stoffen en biocomposieten.

“We hebben 300 tot 400 digitale initiatieven in dit bedrijf”, legt Ovaska uit. “We verzamelen daarom veel data, van labdata tot data over procesautomatisering, tot inspectierapporten van leveranciers, tot weergegevens tot investerings- en financieringsdata, prijsdata, ordertracering en kwaliteitsbewaking. Al onze data zijn 24/7 beschikbaar over de hele wereld waardoor we ze op verschillende manieren kunnen combineren, analyseren en meten, voor onze partners, boseigenaren, machineleveranciers, technische dienstverleners, maar ook voor operators en productiemanagers in de individuele fabrieken. Zonder ons eigen cloudgebaseerde systeem zou het UPM Data Ecosystem niet eens mogelijk zijn. ”

Het systeem is onmisbaar voor het beheer van bosbestanden, het onderhouden van contacten met individuele boseigenaren, het aanbieden van digitale diensten en uiteindelijk het behoud van veiligheid. Bij sales & operations en planning draagt ​​het verzamelen en analyseren van al deze gegevens ook bij aan de winstgevendheid. “We zijn voornamelijk actief in de B2B-markt en hebben langdurige relaties met klanten, van wie sommigen al decennia met ons samenwerken. Hierdoor beschikken we over historische data, bijvoorbeeld over klantgedrag, bestelpatronen, etc. die ons helpen in te spelen op de behoeften van de klant, voorraden te optimaliseren, de klanttevredenheid te verhogen door een nauwkeurigere levering en zelfs financiële resultaten te voorspellen. Het stelt ons in staat efficiënter te werken en kosten te besparen. ”

Het UPM Chain of Custody Network maakt gebruik van blockchain-technologie om bosbiomassa te volgen en te traceren, zodat UPM het gebruik van 100% gecertificeerde biomassa kan garanderen. Chemiebedrijf Solvay gebruikt eveneens blockchain-technologie voor traceerbaarheid, merkte Solvay’s Industrial Process Performance & Digital Director, Thierry Cartage op. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de productie van shampoo-ingrediënten en biostimulanten uit Guarbonen. Deze grondstof is afkomstig van een groot aantal kleinere boerderijen in India. “Als we duurzaamheid in onze keten willen aantonen, moeten we alles registreren vanaf stap één, dus we moeten boeren in staat stellen om gegevens bij te houden en te verzenden, afdrukken te maken, enz.”

Fabriek van de toekomst

De digitalisering is doorgevoerd in de hele Solvay-groep. “Solvay heeft een plan gemaakt voor de fabriek van de toekomst. Het belangrijkste wat we willen bereiken, is wendbaarder en flexibeler te zijn, klantgericht, modulair en schaalbaar te produceren, waarbij de veiligheid van infrastructuur en data belangrijk is. Alles wat we doen is gericht op impact, op tijd, opbrengsten, kwaliteit, maar ook op arbeidsomstandigheden. ”

Om dit te bereiken, is een digitale transformatie vereist die consistent wordt doorgevoerd in het hele bedrijf. Het opzetten van een draadloos netwerk met sensoren die procesdata vanuit een fabriek doorgeven, is relatief eenvoudig en vraagt ​​marginale investeringen. Het kan leiden tot betere procesprestaties, meer winstgevendheid, minder onderhoudskosten en lagere vaste kosten. Maar het kan ook de interactie tussen mens en machine verbeteren door sleutelprocessen te stroomlijnen via augmented reality of digitale ondersteuning. Digitalisering draait niet alleen om computers, het gaat het ook om het opleiden van mensen en het optimaliseren van menselijke prestaties, door mensen direct en indirect feedback te geven over de gevolgen van hun handelen.

Cartage: “Er is ook een sociale component: de ‘mindset’ of houding en gedrag van medewerkers moet getransformeerd worden. Niet alleen datawetenschappers, maar ook technici en bio-ingenieurs moeten begrijpen wat data is en welke rol het speelt in ons productieproces. Samenwerking in multidisciplinaire teams is een sleutel tot succes. ”

Consumentenvertrouwen

Uiteindelijk zijn op de consumentenmarkt transparantie, traceerbaarheid en duurzaamheid cruciaal om het vertrouwen van de eindconsument te winnen. “Data is ons nieuwe baken”, zegt Kurt Lermann, Global IT Service Leader bij Procter & Gamble. Het bedrijf heeft duizenden merken in verschillende consumentensectoren: van toiletpapier en scheermesjes tot shampoo, schoonmaak- en gezondheidsproducten.

De productieprocessen, maar ook de toeleveringsketens, zijn daardoor heel verschillend. “Vaak zijn de grondstoffen afkomstig van landbouwproducten, dus als we gegevens naar consumenten en overheden willen sturen, moeten we weten van wie we welk product hebben gekocht, hoe het is geproduceerd en hoe het van de boer via leveranciers naar onze fabrieken komt.”

De fabrieken zijn uitgerust met Industrial Internet of Things-sensoren die bijvoorbeeld bijhouden hoeveel water of elektriciteit er wordt verbruikt in de verschillende productieprocessen. Via het eigen “Quantum” -systeem van P&G kan deze gedetailleerde informatie worden ingezien, op landniveau, per business unit of per productie-unit. “Dit helpt ons ook om direct bij te sturen als er op een locatie opvallende afwijkingen zijn.”

Zelfs na de fabriek blijft P&G zijn producten volgen. “We kijken ook stroomafwaarts, naar onze afnemers, de distributeurs en uiteindelijk de winkel. Data in de gehele toeleveringsketen houdt alles bij elkaar. “

Digitalisering is kortom een zeer breed begrip. Het raakt alle aspecten van alle bedrijven. Het betekent dat er in de toekomst een groeiende behoefte is onder biogebaseerde industrieën om met digitalisering en Industrie 4.0 om te gaan. Dirk Carrez, uitvoerend directeur van BIC, vatte het samen: “Als biogebaseerde industrieën maken we allemaal deel uit van veel bredere waardeketens. Dit betekent dat we verbindingen en samenwerkingen met andere sectoren mogelijk moeten maken. Digitalisering maakt daar onderdeel van uit en zal daarom ook een belangrijk speerpunt zijn van de komende publiek-private samenwerking Circular Bio-based Europe en de nieuwe Strategische Innovatie- en Onderzoeksagenda (SIRA). ”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met het Bio-Based Industries Consortium.

Beeld bovenaan: HQuality/Shutterstock