Log in
De biobased en circulaire economie van de grond krijgen is niet alleen technologisch vraagstuk. Het succes staat of valt met de vraag of ketenpartners en klanten zijn te overtuigen om mee te doen. Om nieuwe combinaties te maken, productiesystemen aan te passen en vernieuwende producten echt te gaan gebruiken. Om dat voor elkaar te krijgen kan het nodig en nuttig zijn over de grenzen van sectoren heen te krijgen.
Pierre Gielen

Daarover ging de bijeenkomst Dare2Cross: Beauty and the Biobased / Matching supply & demand op 30 november in Den Haag. Zo’n tachtig deelnemers uit diverse sectoren en ketenposities schoven in het provinciehuis Zuid-Holland aan om op een andere manier te kijken naar concrete businesscases: het duurzaam verbouwen van het provinciehuis, de vervanging van fossiele bitumen in asfalt door biobitumen, het verbinden van land- en tuinbouw met de afzetmarkten voor natuurvezels, afstemming tussen vraag en aanbod van gerecycled en/of biobased plastic voor 3D printen en de ontwikkeling en opschaling van bioplastic uit de afvalwaterzuivering (PHA).

Het goede bovenhalen

IdeaDJ Ramon Vullings praatte de dag aan elkaar met voorbeelden en technieken om de deelnemers los te weken uit hun eigen gedachtewereld en verder te laten kijken naar mogelijkheden die eerder onmogelijk leken. Over de sectorgrenzen heen kijken stimuleert de creativiteit en kan tot nieuwe allianties leiden. En dat is precies de bedoeling van deze aanpak, zegt Henk Vooijs