Lees verder
Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP), gevestigd in de Haven van Gent, is een onafhankelijke proeffabriek waar bedrijven hun biogebaseerde innovaties kunnen opschalen van laboratoriumschaal tot industriële schaal. De proeffabriek biedt infrastructuur en expertise aan voor procesontwikkeling, opschaling en proefproductie en helpt bedrijven zo de brug te bouwen over de kloof tussen succesvol wetenschappelijk onderzoek en een nieuw vermarktbaar product.

De vertaling van een lab- naar een industrieel proces is vaak een lange, hobbelige en dure weg, terwijl je geen garantie hebt dat het uiteindelijk iets zal opleveren. BBEPP biedt daar een antwoord op. Klanten kunnen er beroep doen op apparatuur en kennis met betrekking tot voorbehandeling van biomassa, biokatalyse, fermentatie, groene chemie en product opzuivering. Wat daarbij opvalt, is de flexibiliteit.

‘Al onze toestellen zijn modulair, staan (waar mogelijk) op wielen en kunnen aan elkaar gekoppeld worden door middel van flexibele buizen. Een klant kan dus bepalen welk proces hij wil uitproberen, waarna wij de nodige machines aan elkaar koppelen. Als een stap niet werkt, kunnen we snel en efficiënt alternatieven ontwikkelen’, zegt Prof. Wim Soetaert, directeur van de Bio Base Europe Pilot Plant. Zo kan een tergend traag en duur opschalingsproces aanzienlijk versneld worden, zonder dat bedrijven zelf moeten investeren in apparatuur en/of expertise. ‘Wij laten hen toe deze investeringen uit te stellen tot er zekerheid is omtrent de haalbaarheid van het innovatieve proces.’

 

Naadloze technologietransfer

Bovendien heeft de proeffabriek hoog gekwalificeerde en ervaren procesingenieurs in dienst. ‘Onze mensen werken wekelijks aan nieuwe, innovatieve processen en bouwen zo veel ervaring op. Werkt een processtap niet naar behoren, dan helpen we om het probleem op te lossen. Je krijgt er dus heel wat expertise bovenop.’ En ook daar houdt het nog niet op. BBEPP kan ook proefproducties van meerdere tonnen verzorgen, zodat bedrijven alvast de markt kunnen aftasten met het nieuwe product, alvorens over te gaan tot de investering in een eigen productielijn.

BBEPP werkt in veel gevallen volgens het service-model. Daarbij onderstreept Wim Soetaert dat de proeffabriek onafhankelijk is en volledige confidentialiteit garandeert. ‘De klant behoudt uiteraard de rechten op zijn intellectuele eigendom. Bovendien kunnen klanten het volledige proces van A tot Z volgen in onze fabriek, wat zorgt voor een grote transparantie en een naadloze technologietransfer’. Soms wordt er samengewerkt met een bedrijf volgens het partnerschap-model, waarbij kosten en baten worden gedeeld tussen de partners. Tevens wordt er vaak samengewerkt met meerdere partijen tegelijk binnen het kader van publieke projecten zoals het Europese FP7 of het Horizon 2020-programma.

 

mKETs-centrum

Onlangs werd Bio Base Europe Pilot Plant aangeduid als model demonstratieproject voor één van de zes sleuteltechnologiën of Key Enabling Technology (KET’s). Dit zijn technologiën waarmee de Europese Commissie de competitiviteit van de Europese economie op peil wil houden. Industriële biotechnologie, het domein waarin BBEPP koploper is, is één van deze KETs. De Europese Commissie selecteerde per KET één pilootlijn die een jaar lang model staat. Ze zal het eco-systeem van deze pilootlijnen nauwgezet bestuderen en analyseren met de bedoeling nadien een beleid uit te werken ter ondersteuning en stimulering van de KET-technologieën.

Als laatste benadrukt Wim Soetaert dat BBEPP speciale aandacht heeft voor het midden- en kleinbedrijf. Naast zijn dienstverlenende activiteiten is Bio Base Europe Pilot Plant ook partner in verscheidene publieke projecten. Zo maakt de proeffabriek onder andere deel uit van Bio Base North West Europe, een INTERREG IVb project dat de biogebaseerde economie in NWE wil stimuleren. In dat kader mag BBEPP innovatiecoupons aanbieden ter waarde van tienduizend euro om bedrijven te helpen innoveren.

‘Het mkb (kmo’s) kan/kunnen dus bij ons terecht om een innovatie die in de lade ligt uit te testen. CLEA en Pectcof (zie kaders) zijn twee bedrijven die reeds gebruik maakten van zo een innovatiecoupon. Vaak stellen de resultaten van deze testen bedrijven in staat om investeerders of nieuwe klanten aan te trekken’, aldus Soetaert, ‘zo is BBEPP ook een katalysator voor de groei van de economie en de werkgelegenheid in Europa.’

Meer info over BBEPP: bbeu.org
Meer info over BBEPP en de mKETs erkenning: bbeu.org/mkets-pilot-lines
Meer info over Bio Base NWE en de innovatiecoupons: BioBaseNWE.org