Lees verder
Suikerbieten worden tegenwoordig erkend als een zeer aantrekkelijk gewas voor het maken van de overgang naar een biobased economy. Huidige R&D-projecten tonen aan dat suikerbieten een economisch haalbaar biobased materiaal zijn.

DSD heeft met ondersteuning van partners, zoals ACRRES, een nieuw concept ontwikkeld: directe verwerking van suikerbieten met Betaprocess. Deze ontwikkeling wordt financieel ondersteund door subsidies (DEI en TKI BBEGR) van RVO (Ministerie van Economische Zaken).

Dit seminar is georganiseerd om u het potentieel van Direct Processing met Betaprocess te presenteren. Bovendien zullen we het potentiële gebruik van suikers uit suikerbieten als bouwsteen in de industrie aantonen. Verder willen we laten zien dat het gebruik van suikerbieten belangrijk zal zijn voor het bereiken van de klimaatdoelen, vanwege de positieve effecten (CO2/Broeikasgasreductie/ILUC) en als een hernieuwbare vervanging voor fossiele producten.

Deelname is gratis, maar registratie is verplicht. Meld u aan vóór 28 juni.

Programma
14:00 Registratie met. koffie en thee
14:30 Welkomstwoord en presentatie ACRRES | Herman Schoorlemmer (Wageningen University & Research | Field crops)
14:50 Van CHEMBEET via In Nije DEI tot Biethanol | Hans van Klink (Dutch Sustainable Development)
15:10 Duurzaamheid van de suikerbiet | Lara Dammer (Nova Institute)
15:30 Suiker uit suikerbieten als een bouwsteen voor de chemische industrie | Willem Sederel (BioBased Delta)
15:50 Pauze
16:15 De noodzakelijke context voor koolstofarme transport en chemie | het vinden van duurzame feedstocks, technologie en beleid | Eric van der Heuvel (Platform Biobrandstoffen)
16:35 Het optimaliseren van crop rotatie met suikerbieten | Hans Langeveld (Biomass Research)
16:55 De toekomst van suikerbietenteelt in de EU | Alexander Krick of Elisabeth Lacoste | (CIBE)
17:15 Het potentieel van bioethanol (uit suikerbiet) als grondstof voor ethyleen | Paul Langston (TechnipFMC)
17:35 Paneldiscussie
18:00 Netwerkborrel