Lees verder
Het opbouwen van nieuwe waardeketens voor de bio-economie door het opzetten van nieuwe agro-industriële samenwerking is een uitdaging voor veel Europese regio's die hun potentieel voor bio-economie willen ontsluiten. De betrokkenheid van lokale boeren is een hoeksteen voor een duurzame bio-economie, waarbij technologische innovaties nieuwe industriële investeringen kunnen aantrekken en nieuwe landbouwinkomsten kunnen opleveren binnen ecologische grenzen.

In feite vereisen zowel voedsel- als biobased productinnovaties structurele verandering in de waardeketens. Dit betekent dat boeren en industrie nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe contracten of netwerken moeten vinden om innovaties in de praktijk te brengen. Deze veranderingen vereisen zorgvuldige tests en kunnen worden vergemakkelijkt door openbare intermediairs en door meerdere beleidsinstrumenten uit een breed spectrum van beleidsgebieden.

Deze workshop wordt georganiseerd door de regio Vlaanderen in België en het European Chemical Regions Network (ECRN), in het kader van het POWER4BIO-project. Het verzamelt vertegenwoordigers van verschillende netwerken, variërend van landbouw en plattelandsontwikkeling tot de chemische en biobased industrie en de EU-instellingen. De algemene doelstelling van de workshop is om alle relevante actoren, van boeren tot industrie, onderzoekers, overheden en EU-instellingen, te betrekken:

  • concrete case-studies en nieuwe ontwikkelingen van agro-industriële waardeketens presenteren die afhankelijk zijn van innovatieve biobased oplossingen;
  • om de rol van het overheidsbeleid te bespreken en succesvolle beleidsinstrumenten te promoten om nieuwe biobased waardeketens in de praktijk mogelijk te maken;
  • gemeenschappelijke technische, economische en regelgevende belemmeringen wegnemen voor de oprichting van nieuwe agro-industriële partnerschappen.

Met bijdragen van o.a. het Vlaams department voor Educatie, Wetenschap and Innovatie, VITO, Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) en Flanders’ FOOD.

Tijdens het locatiebezoek op vrijdag ontmoeten de deelnemers de Vlaamse onderzoeks- en innovatiecentra, starterscentra en industriële partners die cruciale actoren zijn bij de implementatie van industriële biotechnologieoplossingen voor nieuwe biobased producten, voor afvalvalorisatie en CCU. Dit deel van het evenement is beperkt tot leden van ECRN, SCAR, ENRD en Power4Bio.