Lees verder
De Nationale Watertechnologie Week 2019 (NWTW) vindt plaats van 19 tot en met 21 maart 2019 in tijdens de Evenementenhal Gorinchem, gelijktijdig met het toonaangevende evenement voor de nationale waterbranche: Aqua Nederland Vakbeurs 2019.

Het is een belangrijk netwerkmoment voor alle professionals uit de Nederlandse waterbranche. Het programma van de NWTW bestaat uit korte interactieve lezingen en workshops die gedurende de beursdagen plaatsvinden.

Op 19 maart is het thema: ‘Is water nog wel zo veilig?’:
De drinkwatersector is continu op zoek naar nieuwe oplossingen om aan de zuiveringsnorm te voldoen. In de eerste plaats via nieuwe zuiveringstechnieken, maar ook door monitoring en analyses. Hoe kunnen sensoriek, remote monitoring en data oplossingen de levensduur van de kapitaalgoederen verlengen en onderhoud voorspelbaarder maken? Toenemende grilligheid van het klimaat leidt tot meer wateroverlast én toenemende droogte. Hoe beïnvloedt dit de waterkwaliteit en hoe kunnen we de waterkwaliteit in Nederland verbeteren?

Op 20 maart staat de technologie van de toekomst centraal:
Onderhoud wordt steeds efficiënter ingericht dankzij innovatieve watertechnologie oplossing. Sensoren en monitoren hebben hier de afgelopen jaren een belangrijke rol in gespeeld. Tijdens deze seminar worden de laatste ontwikkelingen en trends gepresenteerd, wordt er gekeken naar de eventuele kostenbesparing en wordt dieper ingegaan hoe we onderhoud in de toekomst nog efficiënter kunnen inrichten.

Op 21 maart gaat het om ‘De stad als zelfstandig ecosysteem’:
Steden groeien sneller dan dat er voorzien kan worden in de vraag naar veilig en schoon drinkwater. Daarnaast zorgen verstedelijking (of urbanisatie) en de ‘verstening’ van tuinen ervoor dat er meer hemelwater via de riolen moet worden verwerkt dan waarop deze zijn berekend. Kunnen we steden blijven voorzien van voldoende water? Is duurzaamheid een wezenlijk onderdeel van het product of de dienstverlening binnen het bedrijf?

Voor de beursbezoekers wordt iedere dag een Guided Tour georganiseerd tussen 13.00 – 14.00 uur. Zo is het mogelijk om in korte tijd de exposanten te bezoeken die een innovatie op hun stand presenteren.