Lees verder
De afschaffing van conventionele pesticiden gaat in rap tempo door. Alternatieve gewasbeschermingsmiddelen komen echter langzaam op de markt. Is landbouw zonder chemie haalbaar?

Landbouwpraktijken als Integrated Pest Management, de belofte van Integrated Crop Management en precisielandbouw kunnen een antwoord zijn. Vervelend commercieel detail: die vormen van land- en tuinbouw bestaan in het spectrum tussen conventionele en biologische landbouw. Voor de consument zit er echter niets tussen biologisch en ‘gangbaar’. Hoe creëer je dan toch onderscheid?

Het tweede Jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan?, georganiseerd door Foodlog, brengt de ecologische kansen en commerciële uitdagingen van de transitie in kaart.

3 Hoofdthema’s

  • Minder chemie in de praktijk: Van lichtgroen tot donkergroen, van drones en data tot integrated pest management. Welke mogelijkheden zijn er voor de Nederlandse agrariër?
  • Van beoordelingskader tot beleid: Nieuwe ontwikkelingen in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen zijn op komst. Hoe kan de politiek de alternatieven stimuleren?
  • Van land op schap: Over het creëren van nieuw onderscheid en de commerciële waarde van Integrated Crop Management.

Dit congres is bedoeld voor iedereen die actief is in de voedselketen en de productie van biomassa. Van gewasbeschermingsspecialisten, ontwikkelaars en fabrikanten van ecologische/biologische bestrijdingsmiddelen, beleidsmakers en -adviseurs (overheden en bureaus), toelatings- en handhavingsautoriteiten tot boeren en tuinders, maar zeker ook voor handelaren en verwerkers.