Lees verder
Het vormgeven van een duurzame toekomst vereist onmiskenbaar een duidelijke en sterke visie op de kansen en uitdagingen die voor ons liggen. Het Belgische biotechlandschap is zich hier terdege van bewust. De vele recente ontwikkelingen, lopende onderzoeken en geplande projecten in innovatie, biofabricage, talentontwikkeling en slimme logistiek bevestigen deze wil om bij te dragen aan een veelbelovende toekomst.

Tijdens het jaarlijkse evenement van bio.be/essenscia op 26 september gaan materiedeskundigen op een inspirerende manier in op de volgende vragen:

  • Wat zijn de sleutelelementen die biotechbedrijven in België in staat stellen om een hoog innovatieniveau te behouden en welke synergieën moeten worden bevorderd om dit te bereiken?
  • Hoe kunnen we geschoold talent aantrekken en behouden in het licht van een tekort aan talent? Hoe kunnen we samenwerken met onderwijsinstellingen en academische programma’s om opleiding, herscholing en bijscholing te optimaliseren?
  • Welke partnerschappen en logistieke strategieën zijn nodig om productveiligheid en -integriteit te garanderen?
  • En hoe zullen onze biotechprocessen en -producten zich wereldwijd onderscheiden in de transformatie naar een duurzamere, digitale en gezonde samenleving?

Het gedetailleerde programma volgt binnenkort.