Lees verder
In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten organiseren VNCI, VNPI en VEMW in samenwerking met de Universiteit Leiden 'Het Grote Industriedebat' op 20 februari tussen 14.30 en 17.30 uur.

Het Klimaatakkoord is nog niet definitief, maar nu al is duidelijk dat de industrie ingrijpende maatregelen moet nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit betekent niet alleen dat er dingen veranderen voor de bedrijven zelf, maar ook voor de regio’s waarin zij zijn gesitueerd.

Welke kansen en uitdagingen biedt dit voor de industrie in de regio? Daarover gaat het in Het Grote Industriedebat. Met circa 100 stakeholders in de (lokale) politiek, overheden, het bedrijfsleven, NGO’s en belangengroepen wordt gesproken over het regionale belang van de industrie.