Lees verder
De 17e internationale conferentie over hernieuwbare mobiliteit 'Fuels of the Future 2020' zal worden gehouden op 20-21 januari 2020 in Berlijn.

Tijdens de conferentie gaan deskundigen uit diverse landen in op technische en economische aspecten van alternatieve biobrandstoffen,  de motoren die daarop moeten draaien en de grote uitdagingen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Op de tweede dag van de conferentie bieden 12 forums een breed scala van onderwerpen uit alle gebieden van hernieuwbare energie in de sector mobiliteit. Internationale experts bespreken nieuwe technische ontwikkelingen, onderzoek, certificering, marktanalyse en handelsstromen. Ook is er een exposantenforum met beursstands en zijn er volop netwerkmogelijkheden.

Fuels of the Future wordt georganiseerd door het Bundesverband Bioenergie  (BBE), de Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen  (UFOP), het Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe), het Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie (VDB) en het Fachverband Biogas (FvB).