Lees verder
De eerste Europese top over CO2-gebaseerde vliegtuigbrandstoffen, georganiseerd door het Nova Instituut, zal worden gehouden op 23 maart 2020 als digitaal evenement.

De cruciale vraag voor de toekomst van de luchtvaart is: hoe gaan we om met broeikasgasemissies (GHG) van het luchtvervoer en de ernstige gevolgen daarvan voor het klimaat? Er zijn niet veel technologische opties beschikbaar. Elektrisch aangedreven luchtvaart is de komende decennia alleen geschikt voor korte afstandsvluchten. Het gebruik van biobased kerosine wordt door NGO’s geconfronteerd omdat het onaanvaardbare druk uitoefent op natuurlijke hulpbronnen, zoals land en biodiversiteit. Het wordt ook gehinderd door kwaliteits- en standaardkwesties voor verschillende biomassabronnen en conversieprocessen.

De 1e Europese top over CO2-gebaseerde vliegtuigbrandstoffen is voor beleidsmakers in beleid, organisaties, luchtvaartmaatschappijen en de respectieve industrieën. U bent van harte uitgenodigd door de International Association for Sustainable Aviation (IASA) en nova-Institute.

De top vindt plaats één dag voorafgaand aan de 8e editie van de gevestigde conferentie over kooldioxide als grondstof voor brandstoffen, chemie en polymeren, eveneens digitaal, op 24-25 maart 2020.

Lees de nieuws update over de aanpassing van deze conferentie in een digitaal evenement.