Lees verder
Op vrijdag 1 oktober organiseert NEN, in samenwerking met onze Europese koepelorganisatie CEN, een webinar over hoe normen een bijdrage kunnen leveren aan het beschermen en verbeteren van de biodiversiteit. Medewerkers van de Europese Commissie geven tijdens het webinar een toelichting op de Europese Green Deal.

Het beschermen van onze biodiversiteit is een brede opgave die zich niet beperkt tot een sector of door een speler kan worden opgelost. Normen zijn breed gedragen afspraken die de samenwerking tussen verschillende organisaties mogelijk maakt. Tijdens dit webinar wordt een toelichting gegeven op Europees beleid, ontwikkelingen op het gebied van normalisatie en hoe dat een bijdrage kan leveren aan deze maatschappelijke opgave.

Harmonisatie

‘Bescherming van biodiversiteit is een gezamenlijke opgave. Met normen spreken verschillende partijen dezelfde taal. Daarmee leveren normen een belangrijke bijdrage aan de Europese Green Deal,’ aldus Ronald Boon, voorzitter van de CEN-CENELEC Strategic Advisory Body on Environment (SABE) en een van de sprekers tijdens dit webinar.

Andere sprekers tijdens het webinar zijn Karolina D’Cunha, plaatsvervangend hoofd biodiversiteit bij de Europese Commissie, Andrea Nam, Project Manager bij CEN-CENELEC en Sylvain Boucherand, voorzitter van de ISO commissie voor biodiversiteit.

Het webinar ‘Biodiversity – harmonization through voluntary standards’ vindt plaats op 1 oktober, van 10.00 tot 11.00 uur. Deelname aan het webinar is kosteloos, maar aanmelden is verplicht. Het webinar is in het Engels.

Beeld: Katho Menden/Shutterstock