Lees verder
Het 3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V. organiseert de zesde editie van het congres Eco-Innovaties uit Biomassa (Öko-Innovationen mit Biomasse) op 20 en 21 maart in Papenburg.

Dit tweedaagse congres is een internationaal netwerkevenement, dat de uitwisseling van kennis over de bio-economie in de non-foodsector stimuleert. Er worden strategieën en oplossingen gepresenteerd voor efficiënt materiaal- en energiegebruik van biomassa en residuen in de zin van een circulaire economie. Meer dan 200 deelnemers en 50 sprekers van over de hele wereld discussiëren over bio-economie, groene chemie en concepten voor duurzaam landgebruik.

Het bomvolle congresprogramma bevat plenaire sessies en rondetafelgesprekken, maar ook parallelsessies over de volgende onderwerpen:

Middelen en bioeconomie

  • biomassa, bijproducten en residuen
  • klimaatvriendelijke concepten voor landgebruik
  • paludiculturen (natte landbouw)

Biomaterialen en producten

  • materialen en biosubstraten
  • groene chemie en nieuwe brandstoffen

Nieuwe procedures

  • methoden / technieken / praktijken
  • bioraffinage en cascadering

Duurzaamheid en sociaal-economische aspecten

De congresserie “Eco-Innovaties uit Biomassa” vindt om de zes jaar plaats. Meer informatie is te vinden op de website van het 3N competentiecentrum.

Congrestijden
20-03-2019 10.00 - 19.00 uur
21-03-2019 09.00 - 17.20 uur