Lees verder
Op 9 november 2018 organiseren IKL en Natuurrijk Limburg in samenwerking met het Bio Treat Center en Insect Valley Europe een informatieve bijeenkomst over biobased producten en insectenteelt met reststromen uit het landschap.

Wat kunnen de reststromen die vrijkomen uit ons landschapsbeheer betekenen voor deze nieuwe ontwikkelingen? Denk aan heggensnoeisel, natuurgras, valappels, etc. En andersom, bieden deze ontwikkelingen nieuwe afzetmarkten en kansen voor circulaire economische activiteit. Denk aan het benutten van natuurgras voor isolatiemateriaal of het winnen van waardevolle inhoudsstoffen uit brandnetels of insectenteelt voor voeding, voedsel, voer, bestuiving en biologische bestrijding.

Theo Verleun van Insect Valley Europe en Ton Voncken van het Bio Treat Center geven een idee van wat ons te wachten staat, en gaan op zoek naar nieuwe businesscases. De bijeenkomst vindt plaats op Villa Flora, Brightland Campus in Venlo.

Programma
13:00 Inloop met koffie en thee
13:30 Welkom, door Ton Voncken, Directeur van het Bio Treat Center en IKL/Natuurrijk Limburg
13:35 Irma Corten, Zilverberg Advies, inzicht in vrijkomende biomassa met het programma voor landschapsbeheer van Natuurrijk Limburg
13:45 Teun Verleun, aanjager Insect Valley Europe, ontwikkelingen in de Insectenteelt en waar liggen kansen met biomassa uit het landschapsbeheer.
14:05 Discussie en interactieve verkenning biomassa voor insectenteelt.
14:20 Pauze
14:50 Ton Voncken, directeur Bio Treat Center (BTC), onder het motto: van klant naar plant, werkt het BTC aan de transitie naar een duurzamere samenlevering.
15:10 Voorbeeld: New Foss heeft een techniek ontwikkeld om via extractie vezels uit natuur- en bermgras geschikt te maken voor hoog waardige toepassing in bijvoorbeeld karton en substraat.
15:30 Discussie en interactieve verkenning van kansen en mogelijkheden met biomassa uit landschapsbeheer. Welke biomassastromen hebben kansen: in kwantiteit en kwaliteit? Kan dat geleverd worden door grondgebruikers die landschapsbeheer doen? Valt er wat te verdienen? En past dat met natuurdoelen?
16:00 Afsluiting en drankje.