Lees verder
Op 2 december 2021 organiseert Shared Research Center Biorizon het 8e jaarlijkse Biorizon-evenement over bioaromaten. Vanwege de COVID-19 situatie wordt het event volledig online gehouden.

De laatste editie was een groot succes: 308 deelnemers uit 29 landen namen deel aan 163 matchmaking sessies. Grote spelers uit de industrie, MKB’/KMO’ss en RTO’s van over de hele wereld zullen ook in 2021 aanwezig zijn om de laatste vorderingen op het gebied van bio-aromaten te bespreken en de mogelijkheden uit te werken om samen biobased ondernemen te versnellen.

Biorizon is het meest geavanceerde en gewaardeerde onderzoeksprogramma op het gebied van bio-aromaten wereldwijd. Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO en VITO, werkt sinds 2013 co-creërend aan technologieën voor de productie van bio-aromaten op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Samen met industriële partners creëert en ontwikkelt Biorizon innovatieve chemische processen voor de productie van hernieuwbare aromaten uit restbiomassa. Het doel is om tegen 2025 de commerciële productie van bio-aromatische bouwstenen mogelijk te maken.