In een biobased economy nemen hernieuwbare grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen, zoals olie. Dit is van groot belang om de koolstofvoetafdruk te verkleinen, wat een positieve invloed heeft op klimaatverandering.

De regio Zuidwest-Nederland is rijk aan agrofood- tuinbouw- en chemiebedrijven. Zij kunnen nieuwe markten aanboren door hun traditionele producten en werkwijzen te vernieuwen. Dat gebeurt binnen de Circular Biobased Delta, waarin niet alleen ondernemers maar ook kennisinstellingen en overheden vertegenwoordigd zijn. Doordat zij hun krachten bundelen, kunnen de groei en aantrekkingskracht van de biobased economy worden versterkt.

Focusgebieden

De focus van de Circular Biobased Delta ligt op groene chemie, om de transitie naar de biobased economy te realiseren. Om dat te bereiken, is samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en de industrie (MKB en multinationals) cruciaal. Belangrijke thema’s zijn de verwaarding van suiker, grootschalige bioraffinage en bio-aromaten:

De Circular Biobased Delta werkt, naast met de agenda voor groene chemie, met een toepassingsgerichte, regionale agenda waarin lokale samenwerking de hoofdrol speelt. Hierbij zijn meer dan vijftig MKB’ers betrokken. Ze werken samen met kennisinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen en de Kamer van Koophandel op het gebied van onder andere verpakkingen, vezels, algen, verf en coatings, infra en tuinbouw. De betrokken partijen leggen daarnaast de link met de creatieve industrie: biobased producten zien er bij voorkeur anders uit dan ‘gewone’ producten. Bij dit alles speelt de Biobased Delta een faciliterende en stimulerende rol. En niet alleen regionaal. Ook wordt samengewerkt met partners uit andere Nederlandse regio’s aan de versnelling van de biobased economy.

Toplocaties

De places to be in Zuidwest-Nederland zijn de negen toplocaties van de Circular Biobased Delta. Daar zijn de groene innovaties geconcentreerd en pionieren ondernemers op het gebied van de biobased economy. Het aantal toplocaties in de Circular Biobased Delta breidt zich steeds verder uit.

Businessplan

In het meerjarenplan van de  Biobased Delta (2018-2020) staat meer informatie over de kenmerken, de organisatie en de kernthema’s van de Delta. Ook wordt hierin aangegeven welke concrete projecten bijdragen aan de ambitie van de Circular Biobased Delta om de koploperpositie van Zuidwest-Nederland in de biobased economy de komende jaren verder te versterken.

Van dit meerjarenplan is ook een Engelse versie beschikbaar.

Stichting Circular Biobased Delta

De Circular Biobased Delta bestaat sinds 2012 in de huidige samenstelling. Eind 2013 kreeg het samenwerkingsverband de vorm van een stichting. De ambitie is groot: de Circular Biobased Delta wil een topregio zijn waarin nieuwe inzichten op het gebied van de biobased economy slim worden toegepast in de procesindustrie en agrofoodsector. Dat is mogelijk door relevante partijen met elkaar te verbinden en door samen te werken met vergelijkbare organisaties in binnen- en buitenland. Ook de topfaciliteiten en applicatiecentra van de Circular Biobased Delta spelen een belangrijke rol in haar succes. Die geven de kennisinfrastructuur vorm en vormen een belangrijke schakel met de praktijk.

Bij de stichting Circular Biobased Delta hoort een Raad van Toezicht, die in de gaten houdt of de doelen van de stichting worden gerealiseerd en die de uitvoering van het gezamenlijke biobased programma controleert. Bovendien hebben de RvT-leden ook een inspirerende rol richting het bestuur en treden ze op als ambassadeurs namens de stichting. In de Raad van Toezicht zitten bestuurders van de provincies, het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de betrokken regio’s.