Lees verder
De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) publiceert de prestaties van haar leden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) vanaf nu ook online. Via de website van Responsible Care is het vernieuwde Responsible Care (RC) rapport per direct beschikbaar.
Redactie / Nederland

De chemie is de enige sector met een ‘intern’ programma op het gebied van continue verbetering van VGM-prestaties. De sector hecht veel waarde aan verbetering van haar prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en de communicatie daarover. Alle VNCI-leden nemen verplicht deel aan dit wereldwijde RC-programma dat in meer dan 60 landen actief is. Het programma omvat procesveiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu, transport(veiligheid), communicatie over Responsible Care, security en product stewardship (ketenbeheer). De laatste jaren heeft de VNCI hier ‘duurzaam ondernemen’ aan toegevoegd en het programma nadrukkelijker gericht op verbeteringen binnen de waardeketen.

De chemiesector draagt ook bij aan UN Sustainable Development Goals. Sjoerd Looijs, hoofd Duurzaamheid & Responsible Care bij de VNCI: “Nieuw in het online rapport is de aandacht voor de ‘drie duurzame actielijnen’ waar VNCI aan werkt. Met deze actielijnen wil de sector een bijdrage leveren aan het behalen van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s). Als één van de grootste industrieën van Nederland kan de chemie hierin een belangrijke rol spelen. Zeker als je je realiseert dat de chemische industrie betrokken is bij meer dan 95% van alle gemaakte producten.“

Nederland heeft in omvang de vierde chemiesector van Europa. De sector is goed voor 44.000 banen en 42 miljard euro omzet.