Lees verder
Port of Den Helder ondersteunt de scheepvaart op de Noordzee die actief is rond offshore energiewinning en -opwekking. In het licht van de energietransitie is dit zelfstandige havenbedrijf nu ook in hoog tempo aan het vergroenen.
Redactie / Den Helder

Bij die vergroening van de energievoorziening gaat het om groene stroom, walstroom (zodat aangemeerde schepen hun dieselgeneratoren kunnen uitzetten) en groene waterstof. Samen met ENGIE zijn de stappen vastgelegd in een ambitiedocument.

Als eerste leidt de inkoop van 100% groene stroom direct tot forse besparingen: 9% op de energie-inkoop voor 2021 en 29% op de energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE). Ook wordt ook de haveninfrastructuur onder handen genomen. Zo legde ENGIE 19 walstroominstallaties aan. Kees Turnhout, Hoofd Infrastructuur & Ruimte bij Port of Den Helder: “Deze initiatieven worden verwelkomd door onze klanten, die op zoek zijn naar manieren om hun CO2-footprint zo klein mogelijk te maken, én door omwonenden, aangezien walstroom tot significant minder geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof leidt.”

Waterstof

Port of Den Helder ziet verder waterstof als essentieel onderdeel van een succesvolle energietransitie. Daarom werkt ENGIE samen met enkele consortiumpartners van Port of Den Helder aan een pilot voor groene waterstofproductie en en een bijbehorend tankstation voor zowel wegverkeer als maritiem gebruik. Dat is een unicum. De totale keten wordt bij dit project betrokken. Zo wordt de waterstof met lokale elektrolysers opgewekt die op Helderse zonne-energie werken. Ook gaan er daadwerkelijk testvaartuigen op waterstof varen.

Meer informatie is te vinden op de website van ENGIE.

Beeld: Port of Den Helder