Lees verder
Wageningen UR ontwikkelt een nieuwe masteropleiding Biobased Sciences, gericht op een brede groep studenten, van technologen tot economen.
Wageningen

Vanwege de uiteenlopende achtergrond beginnen toekomstige masterstudenten met introductielessen, waarin hun kennis van andere disciplines wordt bijgespijkerd. Denk aan een basiscursus economie voor technologen en een basiscursus chemie voor economen. Daarna splitst de opleiding zich in drie specialisaties, voortbouwend op de bestaande bacheloropleiding: Biomass Production, Biorefinery & Conversion en Biobased Transition. In het laatste deel van de opleiding komen de specialisaties weer samen.

 

Brede toestroom


Gerlinde van Vilsteren, directeur van het Center for Biobased Economy (CBBE), verwacht een brede toestroom van studenten uit vooropleidingen. ‘De opleiding is natuurlijk interessant voor bachelorstudenten van Wageningen UR, maar ook voor gamma- of bètastudenten van andere universiteiten uit binnen- en buitenland. Daarnaast verwacht ik veel animo bij hbo-afgestudeerden. Denk aan chemisch technologen, teeltkundigen en bedrijfskundigen van hbo-partners binnen het CBBE.’

Volgens Van Vilsteren heeft Nederland alles in huis om een leidende rol te spelen in de biobased economy. ‘We hebben een sterke agrofood- en chemische sector en ook met logistiek lopen we voorop. Om die leidende rol te blijven spelen, moeten we goede mensen opleiden, die begrijpen dat de transitie naar de biobased economy een systeemverandering is waarin vele schakels in elkaar grijpen.’

Wageningen start uiterlijk in september 2018 met de nieuwe opleiding. ‘Tot die tijd kunnen studenten binnen andere masteropleidingen van Wageningen UR starten met specialisaties’, zegt hoogleraar Harry Bitter. ‘Op dit moment bieden we al de specialisatie Environmental and Biobased Technology aan in de master Biotechnology.’

Eind vorig jaar heeft de Universiteit Maastricht al een nieuwe masteropleiding Biobased Materials gestart.

Zie ook: Nieuwe masteropleiding leidt studenten op voor biobased Economy