Lees verder
In Nederland is de CO2-uitstoot van de bedrijven onder het Europese emissiehandelsysteem (ETS) vorig jaar 4,4% gedaald. Deze daling sluit aan op de Europese trend (-4% per jaar).
Redactie / Den Haag

Dat blijkt uit uitstootcijfers die de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) vandaag (4 april) publiceert. De daling wordt vooral veroorzaakt door de elektriciteitssector, waar de emissies met 6,6% gedaald zijn in 2018. Zo wordt er steeds meer biomassa bijgestookt in kolencentrales, terwijl de totale inzet van steenkool is gedaald met 3,5 Mton. Daarnaast droeg volgens de NEA ook de hogere ETS-prijs waarschijnlijk bij aan deze trend; deze Europese CO2-heffing steeg van € 8 in januari tot € 23 in december 2018.

De NEa stelt dat er sinds 2015 een significante daling zichtbaar is in de cijfers; als deze trend zich voortzet, zou de realisatie van de doelstelling van het ontwerp Klimaatakkoord voor 2030 in zicht komen. Daarvoor zal de sector echter jaarlijks gemiddeld nog meer CO2-uitstoot moeten reduceren dan afgelopen jaren is gebeurd.

Onder de 11 grootste uitstoters van Nederland daalden in 2018 ten opzichte van 2017: Nuon (-4,4% op een totale uitstoot van 12,2 megaton CO2), Shell (-17,5% op 7 mt), Engie (-5,4% op 6,5 mt), Uniper (-4% op 5,5 mt), Chemelot (-2,2 op 4,6 mt) en BP (-5,8% op 2,3 mt).

Bekeken over een wat langere periode zien we een genuanceerder beeld. Ten opzichte van 2013 daalde in 2018 alleen de uitstoot van RWE (-0,5% op 10,2 megaton CO2), Chemelot (-3,3% op 4,6 mt) en DOW Benelux (-3,3% op 4,2 mt). Bij alle andere bedrijven is sprake van een stijging, bij Shell zelfs van 41,2%.