Lees verder
Auto's in Zweden kunnen binnenkort rijden op een brandstof gemaakt van houtresten, zoals zaagsel. TechnipFMC en de Nederlandse bedrijven BTG-BTL en Zeton uit Twente gaan hiervoor een productiefaciliteit ontwerpen en bouwen in Zweden, waar houtresten worden omgezet in bio-olie.
Redactie / Enschede

Het wordt de eerste fabriek ter wereld waar ‘groene brandstof’ wordt geproduceerd en verder verwerkt in een raffinaderij voor motorvoertuigen. Deze fabriek zal jaarlijks ongeveer 35.000 – 40.000 ton droge houtresten omzetten in olie door middel van pyrolyse. Deze bio-olie wordt vervolgens verwerkt in een raffinaderij om geavanceerde biobrandstoffen te produceren. De capaciteit is voldoende om 15.000 Zweedse gezinsauto’s een jaar lang te laten rijden.

De biobrandstof wordt gemengd met andere brandstoffen (zowel fossiele- als biobrandstoffen). Daaruit wordt benzine en diesel gemaakt die deels bestaat uit duurzame olie en daarmee voldoet aan de Europese RED II-richtlijn. Daarin staat dat benzine vanaf 2020 een bepaalde fractie hernieuwbare energie uit duurzame bronnen moet bevatten, zoals wind, zon en biomassa.

‘Non-fossil, non-food’

De pyrolyse-olie is ‘non-fossil, non-food’. Hij wordt geproduceerd uit reststoffen, zodat er geen bomen hoeven te worden gekapt en er geen sprake is van het verdringen van voedselproductie op landbouwgrond door grondstofproductie voor brandstof. “De belangstelling voor dit nieuwe type bio-olie stijgt enorm; steeds meer bedrijven zijn ervan overtuigd dat pyrolyse-olie een uitstekend alternatief is voor fossiele olie”, zegt Gerhard Muggen, directeur van BTG-BTL.

BTG-BTL en TechnipFMC hebben eerder een order gekregen voor de bouw van een tot vier productiefaciliteiten in Finland. Hier wordt zaagsel omgezet in pyrolyse-olie, die vervolgens wordt gebruikt om energie te leveren aan verschillende fabrieken in Finland en Nederland.

Oplevering in 2021

Voor de bouw van de fabriek hebben het houtbedrijf Setra en het oliebedrijf Preem, beide uit Zweden, een joint venture opgericht met de naam Pyrocell. De bouw van de pyrolyse-installatie begint dit jaar en start de productie in 2021. Zeton, net als BTG-BTL in Enschede gevestigd, zal de kerneenheden van de pyrolyse-fabrieken produceren.

De productie-installatie wordt gebouwd op het bedrijfsterrein direct naast de Kastet-zagerij van Setra in Gävle (foto), ongeveer 170 kilometer ten noorden van Stockholm. De benodigde grondstof in de vorm van zaagsel is al beschikbaar, zodat er geen verder transport nodig is. De geproduceerde olie wordt vervolgens verwerkt in Preems-raffinaderij in Lysekil, aan de Zweedse westkust.

Pont Friberg, voorzitter van Pyrocell, zegt: “We hebben gekozen voor de combinatie van TechnipFMC en BTG-BTL na evaluatie van andere technologieën en aanbiedingen die op de markt beschikbaar zijn . De referentiefabriek in Nederland, het Empyro-project, heeft een belangrijke rol gespeeld in onze besluitvorming.” Empyro produceert al enkele jaren olie die wordt gebruikt om energie te leveren aan de wereldwijde zuivelfabriek van FrieslandCampina in Borculo, in de Achterhoek.