Lees verder
Op de Zernike Campus in Groningen is de bouw begonnen van het Hydrohub MegaWatt Test Centre. Het open innovatiecentrum zal de deuren openen in de zomer van 2022.
Redactie / Groningen

De open-innovatie-infrastructuur zal worden gebruikt om onderzoek te doen en series stresstests op megawatt-schaal uit te voeren met waterelektrolyse. Dat is nodig als opstap naar toekomstige productie door de procesindustrie van duurzame waterstof op gigawatt-schaal. Leveranciers van materialen en componenten voor membranen, anoden, elektroden, pompen, enz. kunnnen in het testcentrum de impact van hun producten testen.

Dit project is een bouwsteen van het Hydrohub Innovatie Programma van het Instituut voor Duurzame Procestechnologie (ISPT) en sluit aan bij andere waterstofinitiatieven van de procesindustrie en de academische wereld, zoals de zogenaamde GW-studie en enkele op middellange termijn geprojecteerde pilot projecten (o.a. een 20 MW demo in 2022 door Nouryon en Gasunie) en een nieuw tenure track programma van NWO op het gebied van elektrochemie.

Meer informatie is te vinden op de website van het ISPT.

Beeld: ISPT