Lees verder
De circulaire en duurzame bio-economie draagt nu al bij aan alle dimensies en doelstellingen van de Europese Green Deal", aldus het blog Il Bioeconomista in een artikel waarin Mario Bonaccorso een niet nader genoemde ambtenaar van de Europese Commissie citeert.
Redactie / Brussel

“Door de vervanging van fossiele producten en materialen en door het vastleggen van koolstof kan de bio-economie aanzienlijke besparingen aan CO2 emissies opleveren, die bijdragen aan het doel van de EU om de broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 55% te verminderen”, aldus de anonieme ambtenaar. Dit zal worden onderbouwd door een voortgangsverslag over de bio-economie dat de Europese Commissie in 2022 wil publiceren. In dat verslag zal de uitvoering van de 14 acties in het kader van de EU-strategie voor de bio-economie van 2018 worden geëvalueerd.

Het is nu al duidelijk dat de landen van Midden- en Oost-Europa achterop hinken. Volgens de ambtenaar staat de Europese Commissie volledig achter de gecoördineerde inspanningen van deze landen in het kader van het BIOEAST-initiatief en zal zij deze blijven steunen in het kader van het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon Europe.

Bewustmaking

Om het publiek bewuster te maken van het belang van de bio-economie, is de Commissie bovendien van plan een nieuw Horizon Europe-project inzake bio-economie-educatie te lanceren dat zich zal toespitsen op jongeren in het basis- en secundair onderwijs. De Europese Commissie is ervan overtuigd dat jongere generaties moeten worden voorbereid op hun rol in de transitie naar een circulaire en duurzame bio-economie.

De EU-Commissie heeft ook de Circular Bio-based Europe gelanceerd, een nieuw publiek-privaat partnerschap dat zal voortbouwen op het succes van zijn voorganger, de Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), en tegelijkertijd zijn bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de EU zal opvoeren, in lijn met de Europese Green Deal.

Het nieuwe partnerschap zal projecten financieren en activiteiten ondersteunen om de duurzame winning en omzetting van biomassa verder te ontwikkelen en uit te breiden, en circulaire benaderingen te ondersteunen, zoals het gebruik van biologisch afval, nevenstromen en residuen om nieuwe biobased materialen en producten te produceren. Een deel van de onderzoeksinspanningen zal gericht zijn op innovaties die de duurzaamheid van de productieprocessen van de biogebaseerde industrie vergroten. Het opzetten van een robuust monitoringsysteem voor duurzaamheid en biodiversiteit voor de gefinancierde projecten zal een van de belangrijkste doelstellingen van CBE JU zijn.

Lees het volledige artikel op de website van Il Bioeconomista.

Afbeelding: jantsarik/Shutterstock